ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ให้โอวาสแก่นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25623

ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ให้โอวาสแก่นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25623

ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ให้โอวาสแก่นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25623 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.