ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า และตัวแทนครู ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป. เชียงใหม่เขต 4

ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า และตัวแทนครู ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป. เชียงใหม่เขต 4

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา โดยผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า และตัวแทนครู ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป. เชียงใหม่เขต 4 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 158 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.