พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้ พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันครบรอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 2  มีนาคม

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้ พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันครบรอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 2  มีนาคม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น. พล.ต.สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้ นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พล.ต.สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้ากาวิละ เนื่องในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบของพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เป็นประจำทุกปี  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้ลูกหลาน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า คณะครู ศิษย์เก่า  นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และประชาชนแห่งล้านนาไทย ได้มารำลึกถึงพระวีรกรรม อันยิ่งใหญ่ของพระองค์  จึงพร้อมใจกันน้อมนำพานพุ่มดอกไม้ พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายสักการะ ณ สถานที่แห่งนี้ พระเจ้ากาวิละ พระองค์ทรงแกล้วกล้าสามารถในการทำสงครามได้ฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เมืองเชียงใหม่ จนเป็นปึกแผ่นมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนา ตลอดระยะเวลาที่ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่นั้นได้ขยายอาณาเขตของเมืองเชียงใหม่ไปถึงเชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข พระองค์ทรงมีคุณูปการแก่ผืนแผ่นดินล้านนาไทยอย่างอเนกอนันต์ พระเกียรติคุณนานับปการของพระองค์ ยังคงปรากฏประจักษ์จวบจนปัจจุบัน พระเจ้ากาวิละเป็นอนุสาวรีย์ที่อนุชนไทย จักเทิดไว้เป็นแบบอย่างตลอดกาล บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์  มาทรงรับเครื่องสักการะ ณ ขณะนี้ และขออุทิศถวายบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วนี้  แด่พระองค์จงทุกประการ ขอพระบารมีของพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ประชาชนชาวล้านนาไทย ประสบความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ นายมงคล กาเหว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า กระผมในนามของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านที่เคารพทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้ พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันครบรอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 2  มีนาคม โรงเรียนได้สำนึกในพระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจในการกอบกู้เมืองเชียงใหม่ของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “กาวิละวิทยาลัย” และได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้เพื่อเป็นการถวายสักการบูชา ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละเป็นประจำทุกปี มีพิธีทางศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ การแสดงรำถวายเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ คลิกดูรูปภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.