ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) และรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019 ณ หอประชุมเกษมจาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.