โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 23 มกราคม 2563
รูปภาพกิจกรรมวันที่ 24 มกราคม 2563
รูปภาพกิจกรรมวันที่ 25 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published.