วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” วันคริสต์มาส ” โดยมีโชว์ร้องเพลง, เต้น cover dance และการร้องเพลงประสานเสียง

Home / activity_Pictures_05 / วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” วันคริสต์มาส ” โดยมีโชว์ร้องเพลง, เต้น cover dance และการร้องเพลงประสานเสียง
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” วันคริสต์มาส ” โดยมีโชว์ร้องเพลง, เต้น cover dance และการร้องเพลงประสานเสียง

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” วันคริสต์มาส ” โดยมีโชว์ร้องเพลง, เต้น cover dance และการร้องเพลงประสานเสียง

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” วันคริสต์มาส ” โดยมีโชว์ร้องเพลง, เต้น cover dance และการร้องเพลงประสานเสียง   รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.