การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี “พวงแสดเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

Home / activity_Pictures_05 / การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี “พวงแสดเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี “พวงแสดเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี “พวงแสดเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี “พวงแสดเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

#nikoncamera
Nikon D7200 V.1
Nikon D7200 V.2
Nikon D7200 V.3
Canon EOS 60D

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.