โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เตรียมการต้อนรับ คุณครูจีรวรรณ จินาฟู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) จากโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เข้าสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

Home / activity_Pictures_05 / โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เตรียมการต้อนรับ คุณครูจีรวรรณ จินาฟู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) จากโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เข้าสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เตรียมการต้อนรับ คุณครูจีรวรรณ จินาฟู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) จากโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เข้าสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เตรียมการต้อนรับ คุณครูจีรวรรณ จินาฟู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) จากโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เข้าสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เตรียมการต้อนรับ คุณครูจีรวรรณ จินาฟู (คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์) จากโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) เข้าสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.