กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล้านนา (ต๋ามฮีต สืบฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง) พร้อมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก จาก พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Home / activity_Pictures_05 / กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล้านนา (ต๋ามฮีต สืบฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง) พร้อมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก จาก พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล้านนา (ต๋ามฮีต สืบฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง) พร้อมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก จาก พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล้านนา (ต๋ามฮีต สืบฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง) พร้อมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก จาก พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีล้านนา (ต๋ามฮีต สืบฮอย ลอยกระทงยี่เป็ง) พร้อมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก จาก พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.