โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) โดยแบ่งเป็นรายการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม-ภาษาไทย และเรียนรวม-ศิลปะ

Home / activity_Pictures_00 / โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) โดยแบ่งเป็นรายการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม-ภาษาไทย และเรียนรวม-ศิลปะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) โดยแบ่งเป็นรายการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม-ภาษาไทย และเรียนรวม-ศิลปะ

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) โดยแบ่งเป็นรายการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม-ภาษาไทย และเรียนรวม-ศิลปะ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) โดยแบ่งเป็นรายการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เรียนรวม-ภาษาไทย และเรียนรวม-ศิลปะ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.