การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Home / activity_Pictures_00 / การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.