เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & 1st AIU International Youth Festival ณ ประเทศอินเดีย

Home / activity_Pictures_01 / เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & 1st AIU International Youth Festival ณ ประเทศอินเดีย
เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & 1st AIU International Youth Festival ณ ประเทศอินเดีย

เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & 1st AIU International Youth Festival ณ ประเทศอินเดีย

วันที่ 22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ไปเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & 1st AIU International Youth Festival ณ ประเทศอินเดีย นักเรียนที่เข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม จำนวน 3 คน ได้ แก่ เด็กหญิงสิริจรรยา ไชยชนะ ชั้น ม.3/1 เด็กหญิงณฐมน จินดาธนภาคิน ชั้น ม.3/4 และเด็กชายธนพิพัฒน์ นรภัทรพิมล ชั้น ม.1/1 เข้าร่วมทีม PRT ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทยร่วมกับการเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติทั้งหมด 35 ประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.