กิจกรรม “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”

Home / activity_Pictures_04 / กิจกรรม “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”
กิจกรรม  “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที  “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”

กิจกรรม “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ภาษาไทยนอกห้องเรียน” ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.