วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยได้รับเกียรติประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร กระทำพิธี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.