การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,4 ,5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.