When:
May 12, 2019 @ 8:00 am – 4:00 pm
2019-05-12T08:00:00+07:00
2019-05-12T16:00:00+07:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเรียน ลงทะเบียนเรียน ม.1-ม.6
บันทึกการประชุมในแฟ้มการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำชั้น
คัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้น
แจก SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.