ภาพกิจกรรม
การจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จึงมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน มีสิทธิในการออกเสียง วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยประธานนักเรียน 
และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. โดยแบ่งเป็นหลายๆ หน่วยเลือกตั้ง  และยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ 
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,10:52   อ่าน 981 ครั้ง