ภาพกิจกรรม
รางวัลโครงการ "ครูดีที่หนูรัก" ประจำปี ๒๕๖๑
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ "ครูดีที่หนูรัก" ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน จากผลโหวตของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ดังรายชื่อดังนี้  ๑.คุณครูศิริเพ็ญ  แสงบุญ ๒.คุณครูอัญชลี  ไพยารมณ์  ๓.คุณครูสุมาลี  ศรีจันทร์พรม ๔.คุณครูไพบูรย์  เพชร์แก้วณา  ๕.คุณครูนิกร  ครินชัย  ๖.คุณครูเฟื่องฝน  บุญทวี  ๗. คุณครูพิสุทธิ์  แก้วสำโรง  ๘.คุณครูบงกช  บุญยิ่ง  ๙.คุณครูไพบูลย์  มณีวรรณ  ๑๐.คุณครูนิภาพรรณ  ชวชาติ  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
        
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,09:18   อ่าน 690 ครั้ง