เอกสารดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปี 2562 (อ่าน 160) 19 มิ.ย. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อ่าน 77) 18 มิ.ย. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 (อ่าน 179) 27 มี.ค. 62
sar61 (อ่าน 319) 21 มี.ค. 62
เอกสารรวมเล่ม การเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 184) 21 มี.ค. 62
ตัวอย่างโครงการปี 62และ เอกสารโครงการปี 2561 (อ่าน 875) 08 มี.ค. 62
เอกสารงานฝ่ายวิชาการ (อ่าน 499) 30 ต.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) (อ่าน 446) 15 ส.ค. 61
ชุมนุม2561 ไฟล์ excel (อ่าน 380) 15 ส.ค. 61
ชุมนุม2561 ไฟล์ PDF (อ่าน 384) 15 ส.ค. 61
ไฟล์ 15 จุดเน้น ปี 2561 (อ่าน 2327) 14 มี.ค. 61
แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา (สำหรับผู้ปกครองดาวน์โหลด) (อ่าน 1121) 06 ต.ค. 60
พื้นหลังไฟล์นำเสนอ 15 จุดเน้น (อ่าน 1003) 07 ก.ย. 60
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 3618) 16 พ.ค. 60
แผนการศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 1029) 27 เม.ย. 60
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 1224) 23 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1075) 21 มี.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR (อ่าน 1061) 21 มี.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 (อ่าน 810) 21 มี.ค. 60
บัญชีรายละเอียดวัสดุ(แนบโครงการ) (อ่าน 716) 21 มี.ค. 60
ฟอร์มโครงการปีการศึกษา2560 (อ่าน 661) 21 มี.ค. 60
คู่่มือประเมินประสิทธิภาพฯ (อ่าน 1093) 10 มี.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ (อ่าน 832) 07 ธ.ค. 59
ขยายเวลาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 713) 16 พ.ย. 59
พันธสัญญานักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559 (อ่าน 898) 27 ต.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 (อ่าน 721) 14 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 1111) 03 ต.ค. 59
แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) ปีการศึกษา2559 (อ่าน 1084) 29 ก.ย. 59
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 1070) 09 ก.ย. 59
พื้นหลังPowerpointโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 1192) 16 ส.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อ่าน 1062) 27 มิ.ย. 59
ตารางเบิกจ่ายตรง (อ่าน 1015) 06 มิ.ย. 59
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) (อ่าน 626) 10 พ.ค. 59
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 642) 10 พ.ค. 59
แบบประเมินข้าราชการครู2559 (อ่าน 583) 10 พ.ค. 59
แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 1025) 03 พ.ค. 59
ตารางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1027) 03 พ.ค. 59
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID Plan) TEPE Online (อ่าน 1884) 20 เม.ย. 59
แบบฟอร์มประเมินงานโครงการ 58 ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1345) 11 ธ.ค. 58
แบบบันทึกผลการเรียน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1506) 11 ธ.ค. 58