วิดีโอกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อ่าน 519) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2561 (อ่าน 486) 23 ก.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 474) 17 ก.ค. 61
พิธียืนสงบนิ่ง ภาวนา และธารน้ำใจ จากชาวกาวิละ ถึง 13 หมูป่า (อ่าน 463) 09 ก.ค. 61
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ (อ่าน 801) 19 ก.พ. 61
เปิดบ้านวิชาการ“กาวิละวิทยาลัย ๔.0” (Kawilawittayalai 4.0) (อ่าน 739) 10 ก.พ. 61