ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.