การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To be number 1 ต้านยาเสพติด

การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To be number 1 ต้านยาเสพติด

ท่านผู้อำนวยการอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอน ถ่านรูปร่วมกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To be number 1 ต้านยาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published.