การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562
Project

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562   รูปภาพเพิ่มเติม

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
Project

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการนายมงคล กาเหว่า นำคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓    รูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี
Project

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี  โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.40 เป็นต้นไป นศท.ชั้นปีที่ 1 พัฒนาพื้นที่ coverway หอประชุม ถึงอาคารเรียน 1 (ผู้ควบคุม ผกท.กิตตินันท์  อทุมชาย และ ผช.ผกท.ปริยะ วัฒนเสรีกุล และ นศท.ชั้นปีที่ 2 พัฒนาพื้นที่สนามกีฬา (ผู้ควบคุม ผกท.เอนก และ ผกท.ภวรัญช์ อินัง )  ดูรูปภาพเพิ่มเติม