เข้าร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 12 พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ในจำนวน 4 ภาค ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัยขัติวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัชนีย์ นิรุติพงศ์ และนักเรียน จำนวน 2 คน ได้ถวายกล่าวรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.