การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 “พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา” 23 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published.