ค่าย K.W.C. Language Camp

Home / ค่าย K.W.C. Language Camp
ค่าย K.W.C. Language Camp

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด “กิจกรรมค่ายวิชาการ 3 ภาษา” ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.