ค่าย K.W.C. Language Camp

นางรัชนีย์  นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย K.W.C. Language Camp  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.