กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี

Home / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี  โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.40 เป็นต้นไป นศท.ชั้นปีที่ 1 พัฒนาพื้นที่ coverway หอประชุม ถึงอาคารเรียน 1 (ผู้ควบคุม ผกท.กิตตินันท์  อทุมชาย และ ผช.ผกท.ปริยะ วัฒนเสรีกุล และ นศท.ชั้นปีที่ 2 พัฒนาพื้นที่สนามกีฬา (ผู้ควบคุม ผกท.เอนก และ ผกท.ภวรัญช์ อินัง )  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.