.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่องประกาศผลการประมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช 09 ก.ค. 62
โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 01 ก.ค. 62
ปฏิทินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2562 24 มิ.ย. 62
การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 21 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 09 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียน ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน 29 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน 29 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2562) 25 มิ.ย. 62
แบบคัดกรองสิ่งเสพติดออนไลน์ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปี กศ.2562 24 มิ.ย. 62
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 62
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 10 มิ.ย. 62
แผนการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 25 พ.ค. 62
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ปรั 17 พ.ค. 62
แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดเรียน ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 62
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 16 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. เขต 34 [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 66
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
นศท.กาวิละวิทยาลัย
พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปี 2562 19 มิ.ย. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 18 มิ.ย. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 27 มี.ค. 62
sar61 21 มี.ค. 62
เอกสารรวมเล่ม การเลื่อนขั้นเงินเดือน 21 มี.ค. 62
ตัวอย่างโครงการปี 62และ เอกสารโครงการปี 2561 08 มี.ค. 62
เอกสารงานฝ่ายวิชาการ 30 ต.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) 15 ส.ค. 61
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2014
ปรับปรุง 16/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 5405434
Page Views 11879781
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์