.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 09 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียน ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน 29 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน 29 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 06 เม.ย. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป และรอบที่ 2 02 เม.ย. 62
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) 29 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ปรั 17 พ.ค. 62
แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดเรียน ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 62
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 16 ส.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) 15 ส.ค. 61
ไฟล์กิจกรรมชุมนุม 2561 15 ส.ค. 61
พันธสัญญาการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 61
ผลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 18 พ.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) 02 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. เขต 34 [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 66
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
นศท.กาวิละวิทยาลัย
พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดาวน์โหลด
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 27 มี.ค. 62
sar61 21 มี.ค. 62
เอกสารรวมเล่ม การเลื่อนขั้นเงินเดือน 21 มี.ค. 62
ตัวอย่างโครงการปี 62และ เอกสารโครงการปี 2561 08 มี.ค. 62
เอกสารงานฝ่ายวิชาการ 30 ต.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) 15 ส.ค. 61
ชุมนุม2561 ไฟล์ excel 15 ส.ค. 61
ชุมนุม2561 ไฟล์ PDF 15 ส.ค. 61
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2014
ปรับปรุง 17/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 5260659
Page Views 11597009
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์