พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคี ประปี 2562

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคี ประปี 2562

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคี ประปี 2562 – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้ากาวิละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า พิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละนั้น เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบของพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทางโรงเรียนได้สำนึกในพระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจในการกอบกู้เมืองเชียงใหม่ของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “กาวิละวิทยาลัย” รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.