ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.