ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,12:42  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,12:41  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บรรยากาศน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,15:55  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:16  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:12  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"งานประจำของเลขานุการ"
ชื่ออาจารย์ : นางสุขฤทัย เมืองลือ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:02  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,12:38  อ่าน 1308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2557,08:37  อ่าน 1608 ครั้ง
รายละเอียด..