ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:16  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:12  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"งานประจำของเลขานุการ"
ชื่ออาจารย์ : นางสุขฤทัย เมืองลือ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,10:02  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,12:38  อ่าน 1037 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2557,08:37  อ่าน 1255 ครั้ง
รายละเอียด..