วันเกียรติยศ แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยปีการศึกษา 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 วันเกียรติยศแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยปีการศึกษา 2564 และพิธีส่งมอบตำแหน่งหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนให้กับตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา2565


รับทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ในโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ในโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ”โทษของกัญชา และยาเสพติด” ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูในการมอบโล่รางวัลแสดงความยินให้กับตัวแทนสภานักเรียนกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween)
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) โดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน และมีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนซึ่งมี ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูเป็นตัวแทนมอบของรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว


ต้อนรับ ฝ่ายบริหาร เเละคณะครู จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โอกาสส่งคณะครูย้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต้อนรับ ฝ่ายบริหาร เเละคณะครู จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โอกาสส่งคณะครูย้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้แก่ 1. นางสาวศศิญาภา คำภิลา ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก เคมี 2. นายกฤตนน กันทะมาลา ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ วิชาเอก เกษตรกรรม 3. นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ season4 วิถีถัดไปพิชิต “100วัน 100 แต้มสุขภาพ”
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ season4 วิถีถัดไปพิชิต “100วัน 100 แต้มสุขภาพ” จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุวรรรนมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวด โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ”โทษของก้ญชาเเละยาเสพติด”
คุณครูณัฐวุฒิ กำปั่นทอง เเละ คุณครูชนิษฎา นาคธูป นำนักเรียนผู้เเทนสภานักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเข้ารับ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1(โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 331 โรงเรียน)รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด ตามโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ”โทษของก้ญชาเเละยาเสพติด” ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายอุดร ขันชะลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มอบรางวัลต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดด
3 ต.ค 65 นายมงคล กาเหว่า ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดด ที่เข้ามาเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพ ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1ปีการศึกษา 2566เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธี “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุรุปูชนีย์ ศรีกาวิล ปี2565” ในภาคค่ำโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ ณ หอประชุม รร.กาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสามดาว
วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสามดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยดร.อุทัย ปัญญาโกญ ประธานทีมเคลื่อนที่เร็ว(RT) เขตตรวจราชการที่ 15 นางจินดาภา ละฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ลำปาง ลำพูน นางสาวรสพร พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ คณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ 15 และนายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประเมิน โดยมีนายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และครูให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากลเยาวชน
20 ก.ย 65 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีกาวิลแบนด์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากลเยาวชน CM P.A.O BAND MUSIC CHALLENGE 2022
ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

โล่ประกาศเกียรติคุณสมาคมดีเด่น ,นายกสมาคมดีเด่น ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ,ครูผู้สอนดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
18 ก.ย 65 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ สมาคมผู้ปกครองและครู , คุณศุภมาศ วงษ์แก้วจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู , นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน , ครูสุมาลี ศรีจันทร์พรม ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณสมาคมดีเด่น,นายกสมาคมดีเด่น,ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น,ครูผู้สอนดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กันยายน 2565 นายมงคล กาเหว่า มอบหมายให้ นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการ ไปเปิดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. การประดิษฐ์โคมจีน
2. การห่อเกี๊ยวจีน
3. การถักเชือกมงคลจีน
4. การวาดหน้ากากงิ้ว
งานนี้มีคุณครูอัชชุมณี ศรีธิ ครูผู้สอนภาษาจีนเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม มีครูและ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

เยาวชนนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย Inernational Youth Convocation
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายมงคล กาเหว่ามอบหมายให้ นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับสมาคม วาย. เอ็ม.ซี. เอ. เชียงใหม่ในโอกาสนำเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย Inernational Youth Convocation กับ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การแต่งกายชุดไทยล้านนา
การทำพานไม้ไผ่ขด
การทำโคม
การทำอาหาร
การตีกลองสะบัดชัย
การนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมต้อนรับ และทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและนักเรียนในครั้งนี้ด้วยประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ ศน.ธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศน.ศิริลักษณ์ วงค์เพชร และ ศน.นราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนิเทศ ติดตาม เพื่อประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ณ ห้องประชุมพวงแสด การนี้นายศุภชัย ศรศักดา และนายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และนางสาวกาญจนา พรหมซาว รองผู้อำนวยการ ครูฝ่ายวิชาการร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตาม
การเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี String Combo Music Contest 2022
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ วงดนตรีกาวิลแบนด์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 3000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี String Combo Music Contest 2022 ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ พลาซ่าเชียงใหม่ วันที่ 4 กันยายน 2565 โดยมีครูวรพงษ์ ทองเลิศ และคุณครูภูเบศก์ เข็มทอง เป็นผู้ฝึกซ้อม
ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อ. เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายมงคล กาเหว่า มอบหมายให้นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อ. เมือง จ.เชียงใหม่ การนี้ครูสุพัสตร์ จันทร์แดง นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองร่วมแสดงในพิธีเปิดอาคารที่ทำการฯในครั้งนี้ด้วย

นิเทศติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศน.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ศน. สุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพม.ชม เข้านิเทศติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)โดยมีนายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน จากนั้น ศน. ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน