ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่อีเมล์ ระดับชั้น ม.3

ห้องเลขที่รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล์
1123336ด.ช.ธนพิพัฒน์นรภัทรพิมล23336@kwc.ac.th
1223404ด.ญ.พลอยชมภูต้นธง23404@kwc.ac.th
1323509ด.ญ.รัตนาวดีเช้าโต23509@kwc.ac.th
1423611ด.ช.นัทลุงชุ23611@kwc.ac.th
1523635ด.ญ.กนกพรพรมนอก23635@kwc.ac.th
1623639ด.ญ.ภัทรธีราหลงทุน23639@kwc.ac.th
1723642ด.ช.วัชระพลแก้วแสง23642@kwc.ac.th
1823643ด.ช.มนชิตสุนทรวิทย์23643@kwc.ac.th
1923648ด.ญ.ลลิตาพุทธา23648@kwc.ac.th
11023656ด.ช.ธนพัฒน์ปั่นฝั้น23656@kwc.ac.th
11123662ด.ญ.อทิตยาผาอาจ23662@kwc.ac.th
11223664ด.ช.ฐสิษฐ์อัครภักดีภิรมย์23664@kwc.ac.th
11323666ด.ญ.กัญญาณัฐจันทร์วัน23666@kwc.ac.th
11423679ด.ช.ภาคินยอดคำลือ23679@kwc.ac.th
11523693ด.ญ.ณัฐธิดาเครือแก้ว23693@kwc.ac.th
11623701ด.ญ.เบญจมาพรมณีขัติย์23701@kwc.ac.th
11723704ด.ญ.สิริโสภิตนภาเนตรักษ์23704@kwc.ac.th
11823705ด.ญ.สุพิชฌาย์ฟุ้งเจริญศักดิ์23705@kwc.ac.th
11923709ด.ช.ทิชานนท์บุญฟู23709@kwc.ac.th
12023715ด.ญ.ลรินทิพย์มุขรัตน์23715@kwc.ac.th
12123719ด.ช.เตชัสทั่งเรือง23719@kwc.ac.th
12223723ด.ช.นักรบนวลจันทร์23723@kwc.ac.th
12323726ด.ช.พุฒิพงศ์วิริยัง23726@kwc.ac.th
12423728ด.ช.พีรวิทย์โพธาวรรณ์23728@kwc.ac.th
12523732ด.ญ.วลัยภรณ์รังชิยานนท์23732@kwc.ac.th
12623739ด.ญ.กรชนกโฉมศรี23739@kwc.ac.th
12723742ด.ญ.ธีริศราแก้วอ่อน23742@kwc.ac.th
12823751ด.ช.อรรถนนท์ชัยภิบาลพงศ์23751@kwc.ac.th
12923756ด.ช.อชิตพวงสายใจ23756@kwc.ac.th
13023762ด.ญ.ชลิดาเป็งจันทร์23762@kwc.ac.th
13123764ด.ญ.พิมพ์วิภาเพียนปราบทุกข์23764@kwc.ac.th
13223772ด.ช.วงศพัทธ์พรมสอาด23772@kwc.ac.th
13323774ด.ช.อัฑฒ์ธิติส่งธนาเศรษฐ์23774@kwc.ac.th
13423859ด.ช.นิติซาวสืบ23859@kwc.ac.th
13523878ด.ญ.จิฬารัตน์จันทร์กระจ่าง23878@kwc.ac.th
13624064ด.ช.มนัญชัยกาเหว่า24064@kwc.ac.th
2123599ด.ญ.แดงบัวคำ23599@kwc.ac.th
2223600ด.ญ.ลำพูนแสนชัย23600@kwc.ac.th
2323604ด.ญ.กนกพิชญ์มิตรสาธิต23604@kwc.ac.th
2423606ด.ญ.ปิยธิดากันธาสี23606@kwc.ac.th
2523608ด.ญ.รัตติกาลชัยวงค์23608@kwc.ac.th
2623610ด.ญ.ตรัยอู23610@kwc.ac.th
2723613ด.ญ.อภิญญาสิทธิโชค23613@kwc.ac.th
2823614ด.ญ.ปิยะพรลุงต๋า23614@kwc.ac.th
2923616ด.ญ.สุพรรษาแซ่จิว23616@kwc.ac.th
21023618ด.ญ.จุฑามาศอินทรัตน์23618@kwc.ac.th
21123619ด.ญ.พัชรินทร์ซอปันติ23619@kwc.ac.th
21223622ด.ญ.ชวาลาพรขยัน23622@kwc.ac.th
21323623ด.ช.กรวิชญ์แซ่จาง23623@kwc.ac.th
21423625ด.ญ.หอมคำแก้ว23625@kwc.ac.th
21523636ด.ญ.อาทิตยาลุงซอ23636@kwc.ac.th
21623637ด.ญ.นันทวรรณอร่ามศรี23637@kwc.ac.th
21723638ด.ช.ศักดินันท์อุตสาหปัน23638@kwc.ac.th
21823645ด.ญ.น้ำฝนลุงซุนติ23645@kwc.ac.th
21923658ด.ช.ธนพัฒน์แพงพงา23658@kwc.ac.th
22023682ด.ช.ณฐพลหงษ์ยนต์23682@kwc.ac.th
22123702ด.ญ.หอมสร้อยแสง23702@kwc.ac.th
22223712ด.ช.ทวีชัยใจใส23712@kwc.ac.th
22323713ด.ช.นัธทวัฒน์โกมาร23713@kwc.ac.th
22423717ด.ช.สัจจกรทนันชัย23717@kwc.ac.th
22523755ด.ญ.ณฤดีศรีอติชาตกุล23755@kwc.ac.th
22623763ด.ญ.โรซี่ จูนครอสตัน23763@kwc.ac.th
22723768ด.ช.ภัทรพงศ์จันทร์โอ23768@kwc.ac.th
22823771ด.ญ.นพรัตน์คุณชัย23771@kwc.ac.th
22923853ด.ช.ชัชวาลวงศ์อุปปา23853@kwc.ac.th
23023902ด.ญ.บุษบาลุงจาย23902@kwc.ac.th
23123903ด.ญ.จันจิราพึ่งย้อย23903@kwc.ac.th
23223904ด.ญ.เมียวดี-23904@kwc.ac.th
3123432ด.ญ.เบญจวรรณราษเจริญไม่เข้าเรียนกำลังติดตาม
3223598ด.ญ.พัชรินทร์บุญศรี23598@kwc.ac.th
3323620ด.ญ.รวิพรลุงติ23620@kwc.ac.th
3423624ด.ญ.เอแสงวะหลิ่ง23624@kwc.ac.th
3523628ด.ช.ชวิศลุงไหมคำ23628@kwc.ac.th
3623630ด.ญ.หมวยในวรรณ์23630@kwc.ac.th
3723632ด.ญ.พัชราภรณ์ทิพย์รัตน์23632@kwc.ac.th
3823634ด.ช.ธราเทพดวงดี23634@kwc.ac.th
3923646ด.ญ.รสิกาลุงยุ่น23646@kwc.ac.th
31023650ด.ญ.ณัฐณิชาศรีวิชัย23650@kwc.ac.th
31123651ด.ญ.รัชฎาพรสุนา23651@kwc.ac.th
31223665ด.ญ.หลาวคำลุงตา23665@kwc.ac.th
31323669ด.ช.ธนกฤตลุงเงิน23669@kwc.ac.th
31423676ด.ญ.ณัฐณิชาคำจา23676@kwc.ac.th
31523691ด.ญ.พนิดาบุญมา23691@kwc.ac.th
31623700ด.ช.สุวิจักขณ์ใบสุขันธ์23700@kwc.ac.th
31723706ด.ญ.ธัญญมัยพิทักษ์ภาดากุล23706@kwc.ac.th
31823720ด.ญ.ชนัญธิดาแสงวงษ์23720@kwc.ac.th
31923729ด.ญ.ชมพูนุทอินคำ23729@kwc.ac.th
32023730ด.ญ.นิลปัทม์เลาซ้ง23730@kwc.ac.th
32123734ด.ช.ปกาศิตยั่งยืน23734@kwc.ac.th
32223752ด.ญ.อริศษราบุญสุทธิ์23752@kwc.ac.th
32323757ด.ช.ไชยภัทรพันพ่วง23757@kwc.ac.th
32423758ด.ช.กรกวีวงศ์คำ23758@kwc.ac.th
32523769ด.ญ.ภีมไชยลอม23769@kwc.ac.th
32623861ด.ญ.ขวัญชนกบรรเลงเสนาะ23861@kwc.ac.th
32723865ด.ช.วีระศักดิ์แซ่ย่าง23865@kwc.ac.th
32823866ด.ช.นวัชพรแหวนะ23866@kwc.ac.th
32923888ด.ช.กิตติพลไชยสงคราม23888@kwc.ac.th
33024102ด.ญ.จุฬาลักษณ์ป้องบุญจันทร์24102@kwc.ac.th
33124209ด.ญ.ปิยะวรรณาจุลละปิยะ24209@kwc.ac.th
4123392ด.ช.ทศพรสุวรรณชัย23392@kwc.ac.th
4223603ด.ญ.ปริฉัตรศรีวิชัย23603@kwc.ac.th
4323607ด.ญ.จุฑารัตน์แป้นขำ23607@kwc.ac.th
4423657ด.ญ.ณัฐนิชาล้นตื้อ23657@kwc.ac.th
4523675ด.ช.โชคชัยแซ่ย่าง23675@kwc.ac.th
4623677ด.ช.ศุภกรกัลป์เจริญศรี23677@kwc.ac.th
4723680ด.ช.ชวนากรไชยวงค์23680@kwc.ac.th
4823686ด.ช.จักรกฤษฎิ์ปั๋นฝั้น23686@kwc.ac.th
4923687ด.ช.วชิรวิทย์โพยมไพร23687@kwc.ac.th
41023690ด.ช.พีรภาสดำรงเกียรติวารี23690@kwc.ac.th
41123695ด.ญ.นารี-23695@kwc.ac.th
41223696ด.ช.ชินโชติจินดาธนภาคิน23696@kwc.ac.th
41323707ด.ญ.ชมพู่แสนดี23707@kwc.ac.th
41423714ด.ญ.ธนพรกิติสาร23714@kwc.ac.th
41523718ด.ญ.กมลพรรณรัตนภิญโญพงษ์23718@kwc.ac.th
41623722ด.ช.พัฒนา-23722@kwc.ac.th
41723733ด.ช.ชานนท์การะพันธ์23733@kwc.ac.th
41823735ด.ญ.จิรพรรณปันสา23735@kwc.ac.th
41923737ด.ญ.เปรมจิตพีระมูล23737@kwc.ac.th
42023740ด.ช.ศุภกรณ พัทลุง23740@kwc.ac.th
42123744ด.ช.ศุพรัตน์คำสร้อย23744@kwc.ac.th
42223747ด.ช.ศรายุธแซ่ซ้ง23747@kwc.ac.th
42323749ด.ช.ณัชพลกุศล23749@kwc.ac.th
42423753ด.ช.วรัญญูต๊ะสู้23753@kwc.ac.th
42523754ด.ญ.โสภิตนภาโปธิ23754@kwc.ac.th
42623761ด.ญ.อาภาสิริคุณยศยิ่ง23761@kwc.ac.th
42723767ด.ช.อนันต์สิทธิ์เลเสาะ23767@kwc.ac.th
42823770ด.ช.ทุนอ่องลุงสาย23770@kwc.ac.th
42923773ด.ญ.กัญญารัตน์ขวดงาม23773@kwc.ac.th
43024221ด.ญ.สุดารัตน์สิงห์คำ24221@kwc.ac.th
43124390ด.ญ.ชุดาจองแค้น24390@kwc.ac.th
5123332ด.ช.ปภากรชารีวรรณ23332@kwc.ac.th
5223601ด.ญ.วริศราอรรถโกวิท23601@kwc.ac.th
5323602ด.ช.สิทธิพงษ์อัธยา23602@kwc.ac.th
5423627ด.ช.โชคชัยสุขเกิน23627@kwc.ac.th
5523633ด.ช.อาทิวราห์จันท์ประภากรณ์23633@kwc.ac.th
5623660ด.ช.ตระกรานต์ลุงเหล็ก23660@kwc.ac.th
5723671ด.ช.ฉัตรชัยตียวรณกรณ์23671@kwc.ac.th
5823674ด.ช.ปัณณธรมูลสุข23674@kwc.ac.th
5923678ด.ช.จันทร์คำลุงมู23678@kwc.ac.th
51023684ด.ญ.วิลาสินีเบ้าจรรยา23684@kwc.ac.th
51123698ด.ญ.ธดาภรณ์วงค์เมือง23698@kwc.ac.th
51223699ด.ช.เจษฎาจันทร์หอม23699@kwc.ac.th
51323703ด.ญ.สุกัญญาสำราญสุข23703@kwc.ac.th
51423721ด.ญ.สิริรักษ์ชมชื่น23721@kwc.ac.th
51523724ด.ญ.ชุลีพร-23724@kwc.ac.th
51623725ด.ช.อาณัติพระยาหัวลอ23725@kwc.ac.th
51723731ด.ช.วรรษวัฒน์ศิริบาลพิมุกต์23731@kwc.ac.th
51823738ด.ช.พัฒธนะเดชขันตีจิตร์23738@kwc.ac.th
51923741ด.ญ.ปพิชญาจินดา23741@kwc.ac.th
52023743ด.ญ.พัชรศรีลิโป23743@kwc.ac.th
52123750ด.ญ.ศิริพิมลอนันตทรัพย์23750@kwc.ac.th
52223759ด.ญ.นิชญารังสรรค์วราคำ23759@kwc.ac.th
52323765ด.ช.ออมสินและเฉอะ23765@kwc.ac.th
52423766ด.ช.ณัชภัคบุญชัย23766@kwc.ac.th
52523775ด.ช.สุกฤษฎิ์เอี่ยมสอาด23775@kwc.ac.th
52623867ด.ญ.อภิวรรณสุมทุม23867@kwc.ac.th
52723869ด.ญ.สุพิชญาย์เมฆเจริญ23869@kwc.ac.th
52823886ด.ญ.พิชญธิดาเสมอกัน23886@kwc.ac.th
52924107ด.ช.ธนากรชัยยะ24107@kwc.ac.th
53024183ด.ช.สุเมธลังกาวงค์24183@kwc.ac.th
53124202ด.ญ.นิชกานต์แสนคำปา24202@kwc.ac.th
6123407ด.ช.เสกสรรกันทักษ์ไม่เข้าเรียนกำลังติดตาม
6223609ด.ช.แทนกายชุมภูศรี23609@kwc.ac.th
6323612ด.ญ.กัญญาพัชร์ช่างสม23612@kwc.ac.th
6423641ด.ช.ณัฐวุฒิบุสพันธ์23641@kwc.ac.th
6523649ด.ช.ปาฏิหาริย์เหลี่ยมตระกูล23649@kwc.ac.th
6623654ด.ญ.ธัญชนกหลู่23654@kwc.ac.th
6723661ด.ช.ตรัยคุณนามแสง23661@kwc.ac.th
6823663ด.ช.แสนเมือง-23663@kwc.ac.th
6923667ด.ช.สุวรรณกฤษ์จ่างคำ23667@kwc.ac.th
61023670ด.ญ.เสาวลักษณ์เฌอหมื่อ23670@kwc.ac.th
61123673ด.ช.ศุภโชคทองดี23673@kwc.ac.th
61223681ด.ช.สิรภัทรประพฤติดี23681@kwc.ac.th
61323685ด.ญ.ทิพธัญญาโป่งอ้วน23685@kwc.ac.th
61423688ด.ช.วรชนสกล23688@kwc.ac.th
61523689ด.ญ.ฐานิดาแสนหลวง23689@kwc.ac.th
61623692ด.ญ.กันยาแซ่ลี้23692@kwc.ac.th
61723710ด.ช.ภควัฒน์จันทร์ฉาย23710@kwc.ac.th
61823711ด.ญ.นันทัชพรปินผง23711@kwc.ac.th
61923716ด.ช.ณัฐนนท์แสงบุญ23716@kwc.ac.th
62023727ด.ช.ธีรเมธวังมณี23727@kwc.ac.th
62123736ด.ญ.สุชาดายะป่า23736@kwc.ac.th
62223745ด.ญ.มุดาสันติ23745@kwc.ac.th
62323746ด.ญ.ปริยาภัทรพงษ์ภัทรพันธ์23746@kwc.ac.th
62423760ด.ญ.อภิสราคุณยศยิ่ง23760@kwc.ac.th
62523776ด.ช.ธนพันธ์หมอกคำ23776@kwc.ac.th
62623777ด.ช.ชิษณุพงศ์เป็งศิริ23777@kwc.ac.th
62723852ด.ช.ศิรพัฒน์สีทินันท์23852@kwc.ac.th
62823855ด.ช.ไมเคิลอาร์ราร์เต้เดลาบูรู23855@kwc.ac.th
62923857ด.ญ.อรอนงค์ซาวสืบ23857@kwc.ac.th
63023905ด.ญ.ปาริชาติใจนำปน23905@kwc.ac.th
63124089ด.ช.ปรีชาบุญเชิญ24089@kwc.ac.th
63224131ด.ญ.วราพรมณีย์24131@kwc.ac.th

ตรวจสอบ รหัสเข้าชั้นเรียน ชื่อรายวิชาที่เรียน ชื่อและที่อยู่อีเมล์ครูผู้สอน

ห้องรหัสวิชาชื่อวิชารหัสเข้าห้องชื่อครูอีเมล์ครู
3/xง20206(เพิ่มเติม) การผลิตเครื่องดื่มgkadz2wวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
3/Xง23281(เพิ่มเติม) โครงงานอาชีพธุรกิจ5i5zro6นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญThipsunee_well@kwc.ac.th
3/Xง20208(เพิ่มเติม) มารยาทและการสมาคมpvj43roนางสุขฤทัย เมืองลือkrusukruethai@kwc.ac.th
3/Xง23226งานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นjrascuyนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.3/1ท23101ภาษาไทย 5exdltgpพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.3/1ง23101การงานอาชีพ 54bic34eวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/1ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมdq523wnนางสาววารุณี ธรรมขันธ์varunee@kwc.ac.th
ม.3/1ว23101วิทยาศาสตร์ 5xai6mzqคฑามาศ อรินติ๊บk.arintip@kwc.ac.th
ม.3/1ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)47wlglyนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/1ส23101สังคมศึกษา 5k26ew7pนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/1ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5b3xbqjhนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.3/1ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5b3xbqjhนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.3/1ส23105ประวัติศาสตร์ 5unmvgpfนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/1ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมdq523wnนายธนายุต ทะนะวงค์tanayut.t@kwc.ac.th
ม.3/1ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)6zieluoนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/1ส 23103พระพุทธศาสนา 5763gtglนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/1ก23901แนะแนวah7ytfwnfkนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.3/2ท23101ภาษาไทย 5ess44vkสุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.3/2ง23101การงานอาชีพ 5g33fo76วารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/2ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5dbu6ctuนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/2ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5dsb6hqxนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/2ว23101วิทยาศาสตร์ 56zshf3aนายวรุฒ บุญคงวรโชติwarut.b@kwc.ac.th
ม.3/2ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)atbzcchนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/2ส23101สังคมศึกษา 5znwyorvนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/2ส23105ประวัติศาสตร์ 5dl5mec7นางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/2ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)aidyj4xนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/2ส 23103พระพุทธศาสนา 5ks23upbนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/2ท 20207ภาษาไทยเสริมทักษะqhrxdxnนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.3/2ก23901แนะแนวgw2hj6uvpzนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.3/3ท23101ภาษาไทย 5c54dvacสุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.3/3ว23101วิทยาศาสตร์ 5jsntrelบุษบา เริงไมbussaba.r@kwc.ac.th
ม.3/3ง23101การงานอาชีพ 54ohh7foวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/3ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5ieipignนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/3ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5a2jgzs2นางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/3ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)kytztw4นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/3ส23101สังคมศึกษา 5wnvgihsนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/3ส23105ประวัติศาสตร์ 524e6pzbนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/3ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)5a64ddnนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/3ส 23103พระพุทธศาสนา 5pevt4giนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/3ท 20207ภาษาไทยเสริมทักษะ52qavrgนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.3/3ก23901แนะแนวdlc2iqxqy6นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.3/4ท23101ภาษาไทย 5gnxgfnyสุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.3/4ง23101การงานอาชีพ 5boar5upวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/4ว23101วิทยาศาสตร์ 5izcfwtvนายวรุฒ บุญคงวรโชติwarut.b@kwc.ac.th
ม.3/4ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)y3kuhbcนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/4ส23101สังคมศึกษา 5xbjnydsนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/4ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5b3xbqjhนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.3/4ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5b3xbqjhนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.3/4ส23105ประวัติศาสตร์ 5cceqtujนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/4ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)3kql5lmนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/4ส 23103พระพุทธศาสนา 5pega7ikนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/4ท 20207ภาษาไทยเสริมทักษะk2javxfนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.3/4ก23901แนะแนวf5q6djg52mนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.3/5ท23101ภาษาไทย 53g4a7a7สุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.3/5ว23101วิทยาศาสตร์ 5k7pam2uบุษบา เริงไมbussaba.r@kwc.ac.th
ม.3/5ง23101การงานอาชีพ 5km2aqyxวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/5ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5o44yrlcนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/5ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5qfhfzftนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/5ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)ejvhferนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/5ส23101สังคมศึกษา 5bvj5rk3นางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/5ส23105ประวัติศาสตร์ 5m22fiuaนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/5ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)oay2kotนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/5ส 23103พระพุทธศาสนา 5g46dirrนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/5ท 20207ภาษาไทยเสริมทักษะpk2mwqxนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.3/5ก23901แนะแนวheeuhcvj27นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.3/6ท23101ภาษาไทย 5ljy6g6cสุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.3/6ว23101วิทยาศาสตร์ 5fdygdtzบุษบา เริงไมbussaba.r@kwc.ac.th
ม.3/6ง23101การงานอาชีพ 5ainoe4dวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.3/6ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5omqpuztนางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/6ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5mdrnnl5นางสาวสายพิณ ถาวรsaipin@kwc.ac.th
ม.3/6ว23104เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี5)mnyki6aนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.3/6ส23101สังคมศึกษา 5ypavwgyนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/6ส23115ประวัติศาสตร์ 5ihgsd6iนางนันทมาศ เจริญชัยชนะnantamas@kwc.ac.th
ม.3/6ว23103เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)gibqwhkนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.3/6ส 23103พระพุทธศาสนา 564pbrc4นายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.3/6ท 20207ภาษาไทยเสริมทักษะ6di3kfoนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.3/6ก23901แนะแนวdcwkujvcmcนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th