ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่อีเมล์ ระดับชั้น ม.4

ห้องเลขที่รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล์
1123280ด.ญ.รินรดีปู่เรือน23280@kwc.ac.th
1223328ด.ญ.พิมพ์ชนกจันทร์เพ็ญ23328@kwc.ac.th
1323352ด.ช.วรพลเทียนหล่อ23352@kwc.ac.th
1423360ด.ช.วรชัยเทียนหล่อ23360@kwc.ac.th
1523363ด.ญ.ไอรินบรรเลงเสนาะ23363@kwc.ac.th
1623381ด.ญ.พัชรพรพาสุริยันต์23381@kwc.ac.th
1723416ด.ญ.พิชญธิดาบุญเป็ง23416@kwc.ac.th
1823420ด.ญ.สิริรัตน์ภักดี23420@kwc.ac.th
1923433น.ส.นรินทราสันนิธิรัตน์23433@kwc.ac.th
11023816ด.ญ.พิชญาวงษ์อนันต์23816@kwc.ac.th
11123854ด.ญ.ณัฐวดีเกตุย้อย23854@kwc.ac.th
11224230ด.ญ.ชิดชนกแก้วดี24230@kwc.ac.th
11324302ด.ช.รพีภัทรกันทอง24302@kwc.ac.th
11424329ด.ช.ณัฐวุฒิดวงประทีป24329@kwc.ac.th
11524334ด.ญ.ธนิษฐาสุวรรณ24334@kwc.ac.th
11624423น.ส.ชลธิชาศรจักร์24423@kwc.ac.th
11724443น.ส.ปุณญาภาชุมภูวัน24443@kwc.ac.th
11824446นายจิณณพัตปัญญา24446@kwc.ac.th
2123273ด.ช.ลวิตรปิ่นแก้ว23273@kwc.ac.th
2223275ด.ช.วรากรถาดไธสง23275@kwc.ac.th
2323277ด.ช.เมธีปุ๊ดทะราช23277@kwc.ac.th
2423282ด.ญ.ธนวดีสมาธิ23282@kwc.ac.th
2523283ด.ญ.จิตรานุชใหม่ดี23283@kwc.ac.th
2623286น.ส.อรุณีจองแก้ว23286@kwc.ac.th
2723292น.ส.พังพวยลุงจิ่ง23292@kwc.ac.th
2823295ด.ญ.วรนุชอาซอง23295@kwc.ac.th
2923307ด.ช.สุรเดชนันต๊ะสาร23307@kwc.ac.th
21023314ด.ญ.ณัฐวรรณปัญญาอาจ23314@kwc.ac.th
21123319ด.ญ.บวรลักษณ์ดวงแก้ว23319@kwc.ac.th
21223330ด.ญ.ฉัตรกมลใจงาม23330@kwc.ac.th
21323331ด.ญ.รัศมีเลาย่าง23331@kwc.ac.th
21423351ด.ญ.ฐิติวรดาผัดศรี23351@kwc.ac.th
21523353ด.ช.ชัยชนะคุณรัตน์23353@kwc.ac.th
21623355ด.ญ.ธิติยาน้อยคูณ23355@kwc.ac.th
21723357น.ส.มนธิตาเลิศวชิรกาญกุล23357@kwc.ac.th
21823372ด.ช.ศุภวิชญ์เจริญเดช23372@kwc.ac.th
21923375ด.ญ.พรไพลินสุวรรณศร23375@kwc.ac.th
22023387น.ส.ธิดาพรเกตุสุริวงษ์23387@kwc.ac.th
22123413ด.ญ.นพรัตน์จันต๊ะกอง23413@kwc.ac.th
22223419ด.ญ.สุพิชชาเมฆเจริญ23419@kwc.ac.th
22323458ด.ญ.พิมพ์ตะวันวิชรัตน์23458@kwc.ac.th
22423481ด.ญ.อุไรวรรณฝนเมฆ23481@kwc.ac.th
22523548นายกษิเดชอินทร์แก้ว23548@kwc.ac.th
22623561ด.ญ.อัญญณาภูติวธูสิริ23561@kwc.ac.th
22724251ด.ญ.ฮาดิกาอิคบาล24251@kwc.ac.th
22824305ด.ญ.กีรติชัยดา24305@kwc.ac.th
22924308ด.ญ.ภัทรกมลตัวตน24308@kwc.ac.th
23024320ด.ญ.วรัญญาศรีสุวรรณ24320@kwc.ac.th
23124336ด.ญ.ชมพู่ยูโด๊ะ24336@kwc.ac.th
23224354ด.ญ.กัญญาภรณ์ไชยชนะ24354@kwc.ac.th
23324355น.ส.ปพิชญานัยทรัพย์24355@kwc.ac.th
23424357ด.ญ.ญาณิชาสุทธินันท์ไชย24357@kwc.ac.th
23524360ด.ช.พฤทธชาตแสนหอม24360@kwc.ac.th
3123306ด.ช.ชานุวัฒน์จอมแปง23306@kwc.ac.th
3223383ด.ญ.ขวัญใหม่เริงไม23383@kwc.ac.th
3323406ด.ช.อนุวรรตสกุลงาม23406@kwc.ac.th
3423575ด.ช.กิติญาดาเจริญวงศ์23575@kwc.ac.th
3524339ด.ญ.ณัชชาพานทอง24339@kwc.ac.th
3624372น.ส.กัญญารัตน์คงสัตย์24372@kwc.ac.th
3724373ด.ญ.จิรนันท์ใส่ยะ24373@kwc.ac.th
3824376ด.ช.พุฒิพัฒน์บุญทา24376@kwc.ac.th
3924377น.ส.ชฎาพรติกะธรรม24377@kwc.ac.th
31024378น.ส.อโนชากันทะด้วง24378@kwc.ac.th
31124380น.ส.ศรีมนสายชื่น24380@kwc.ac.th
31224382ด.ญ.ชยาภรณ์หนูทองแก้ว24382@kwc.ac.th
31324398น.ส.อรวรรณเสรี24398@kwc.ac.th
31424417น.ส.กรรณิการ์จันสมดี24417@kwc.ac.th
31524420น.ส.ชาลิสาดวงอำพร24420@kwc.ac.th
31624425น.ส.ดวงหทัยแซ่พ่าน24425@kwc.ac.th
31724447น.ส.ฐิติพรพงษ์ทวีกุล24447@kwc.ac.th
31824485นายนันทกรกุศลินมงคล24485@kwc.ac.th
31924488น.ส.ณัฎฐณิชาวรรณใจ24488@kwc.ac.th
3124362ด.ญ.จุฑามณีแซ่ยะ24362@kwc.ac.th
3224363ด.ช.อาทิตย์ก้องปฐพีสกุล24363@kwc.ac.th
3324368น.ส.เกศราภรณ์ภูมิสอน24368@kwc.ac.th
3424369น.ส.ปาริฉัตรเรือแก้ว24369@kwc.ac.th
3524371ด.ญ.ลลนันท์ภรณ์ศรีบุญเรือง24371@kwc.ac.th
4123278นายรัชชานนท์เก่งกาจ23278@kwc.ac.th
4223289ด.ญ.นันท์นภัสบุญแสน23289@kwc.ac.th
4323291น.ส.เปียงลุงวี23291@kwc.ac.th
4423294ด.ญ.อนุกาลุงทอ23294@kwc.ac.th
4523299น.ส.กัลยาจองคำ23299@kwc.ac.th
4623313นายเรืองไชยคำพูน23313@kwc.ac.th
4723320ด.ญ.หนูมูลิ่ง23320@kwc.ac.th
4823334ด.ญ.ภัคจิราลุงหลู่23334@kwc.ac.th
4923345นายอ่องลุงคำ23345@kwc.ac.th
41023354ด.ช.ณัฏฐชัยทิพย์จักร์23354@kwc.ac.th
41123361น.ส.ปภาวรินทร์ยะจา23361@kwc.ac.th
41223362ด.ช.ธีรภัทรรักพงษ์23362@kwc.ac.th
41323365ด.ช.ศุภกรปิยภัคสกุล23365@kwc.ac.th
41423373นายเกษมศิษฐ์พิทยาพิมาณปทุม23373@kwc.ac.th
41523376ด.ช.ชลธีศรีมืด23376@kwc.ac.th
41623395น.ส.ศตพรสุรินทร์23395@kwc.ac.th
41723414ด.ช.ณัฐภัทรคอทอง23414@kwc.ac.th
41823415นายศุภวิชญ์กรุณาหล่าย23415@kwc.ac.th
41923418ด.ญ.รัตนาพรคัมภีระ23418@kwc.ac.th
42023421ด.ญ.ภาคิณีเข็มต้น23421@kwc.ac.th
42123426ด.ช.ธีรภัทรสิงห์ทอง23426@kwc.ac.th
42223430ด.ช.ณันธกรยอดยา23430@kwc.ac.th
42323450น.ส.เตชินีใจสุภา23450@kwc.ac.th
42423452น.ส.สุภาภัททร์สอนนนฐี23452@kwc.ac.th
42523459ด.ช.วรปรัชญ์คำปัน23459@kwc.ac.th
42623541ด.ญ.ธัญพิมลไพรสวัสดิ์วงศ์23541@kwc.ac.th
42723590น.ส.พิมพ์ชนกสุริยา23590@kwc.ac.th
42824213นายบัณฑิตวงศ์คำบาล24213@kwc.ac.th
42924235ด.ญ.พรชนกอยู่เอม24235@kwc.ac.th
43024395นายสุทัศน์แซ่เฒ่า24395@kwc.ac.th
43124415นายอัษฎาธรณ์คุณศิลป์24415@kwc.ac.th
43224442น.ส.ธมนวรรณกิจวิจิตร24442@kwc.ac.th
43324444นายเสาร์ห้าปัญญาเยาว์24444@kwc.ac.th
43424451นายกฤษฎาตาแก้ว24451@kwc.ac.th
43524459นายธนโชติตาลี้24459@kwc.ac.th
43624460น.ส.ธัญชนกอยู่ดี24460@kwc.ac.th
43724466น.ส.จิราภรณ์เลาหาง24466@kwc.ac.th
43824467น.ส.จิตรวรรณแสนย้าง24467@kwc.ac.th
43924470น.ส.อาจาวแซ่หลี่24470@kwc.ac.th
4124076น.ส.รัชเนตรต่ายบุญ24076@kwc.ac.th
4224387ด.ช.ชัชนันท์แซ่จ้าว24387@kwc.ac.th
5123276ด.ญ.สิริลักษณ์บุญจันทึก23276@kwc.ac.th
5223301ด.ญ.อนัญลักษณ์-23301@kwc.ac.th
5323318นายอมรินทร์บุญยะมหา23318@kwc.ac.th
5423326นายวันชัยลุงตี้23326@kwc.ac.th
5523350น.ส.เสาวณีย์ลุงออ23350@kwc.ac.th
5623374นายธีระเมธคำพิสัย23374@kwc.ac.th
5723394ด.ญ.ปลายฟ้ารัตนแสง23394@kwc.ac.th
5823424นายธีรภัทรหล้าจู23424@kwc.ac.th
5923587นายณัฐพัชร์พึ่งบุญ23587@kwc.ac.th
51024286น.ส.กรรณิการ์บีอีกา24286@kwc.ac.th
51124324ด.ญ.ปทิตตาพรหมพัฒน์24324@kwc.ac.th
51224379นายณัฐภูมิพิทักษ์ฤทธิพงษ์24379@kwc.ac.th
6123296ด.ช.ธิติพลหมื่อเต๊ะ23296@kwc.ac.th
6223297ด.ญ.กรรณิกาปัญญา23297@kwc.ac.th
6323344ด.ช.สายฝนทอน23344@kwc.ac.th
6423397ด.ญ.อริสราทองคำ23397@kwc.ac.th
6523401น.ส.สุพรรษาศิริชัยตัน23401@kwc.ac.th
6623412ด.ช.อนุรักษ์ธานิกา23412@kwc.ac.th
6723445ด.ช.ธนวัฒน์วังเสวย23445@kwc.ac.th
6823449น.ส.พิมพ์นาราอิ้ววังโส23449@kwc.ac.th
6923821ด.ช.ธนพนธ์สุทธิแสน23821@kwc.ac.th
61024338นายวชิรวิชญ์ไชยพันธ์24338@kwc.ac.th
61124404นายพันธวัชเริงไม24404@kwc.ac.th
61224406น.ส.อภิชญาศิลาชาญ24406@kwc.ac.th
61324427นายวายุไพศาลธารา24427@kwc.ac.th
61424438นายศุภชัยเจริญชัยสิทธิกุล24438@kwc.ac.th
61524450นายกิตติวัฒน์ขัดศรี24450@kwc.ac.th
61624462น.ส.อรุชิดาแก้วลัดดา24462@kwc.ac.th
61724464นายก้องภพศรีพิบูลย์24464@kwc.ac.th
61824475นายบวรวิชญ์สรรพช่าง24475@kwc.ac.th
61924479น.ส.มูนีดา-24479@kwc.ac.th
7123279ด.ญ.นิชดาเชอมือ23279@kwc.ac.th
7223304ด.ญ.ศศิธรคำแล23304@kwc.ac.th
7323316ด.ญ.ฐาปนีชินะใจ23316@kwc.ac.th
7423368นายธนกรประเสริฐ23368@kwc.ac.th
7523369ด.ช.สิรภพบุญศิริ23369@kwc.ac.th
7623402นายบุญญฤทธิ์หมายสุข23402@kwc.ac.th
7723442ด.ช.วันชนะแซ่ลี้23442@kwc.ac.th
7824227ด.ญ.พิมพ์ชนกแซ่โซ้ง24227@kwc.ac.th
7924274ด.ช.สุทธิรักษ์นาควรรณ24274@kwc.ac.th
71024311ด.ญ.พัชรภรณ์ช่างปัด24311@kwc.ac.th
71124317ด.ญ.ฌลานันท์อรุณชัย24317@kwc.ac.th
71224323ด.ช.นวนภคาติ24323@kwc.ac.th
71324328ด.ญ.รุ่งนภาเสียงเพลิน24328@kwc.ac.th
71424348นายนภัสพีรสิทธิการ24348@kwc.ac.th
71524426น.ส.กาญจนาทำการดี24426@kwc.ac.th
71624429น.ส.ฟ้าใสเย็นฉ่ำ24429@kwc.ac.th
71724431นายศุภวิชญ์จรัสวุฒิวงศ์24431@kwc.ac.th
71824437น.ส.ธนัชญาบุญทา24437@kwc.ac.th
7124374ด.ญ.ฑิตตาพรเงินสัจจา24374@kwc.ac.th
7224471น.ส.สุนันทาอุปสุขิน24471@kwc.ac.th
8123290น.ส.อุไรวรรณแซ่เฉิง23290@kwc.ac.th
8223302ด.ช.ภูวดลบุญทา23302@kwc.ac.th
8323341น.ส.คำสร้อยนรากร23341@kwc.ac.th
8423349ด.ญ.ธิชาญาหลินจ๊ะ23349@kwc.ac.th
8523356น.ส.กนกพรศรีจ๋อม23356@kwc.ac.th
8623448น.ส.สุชัญญาโป่งอ้วน23448@kwc.ac.th
8723892น.ส.ศิริขวัญแซ่เกา23892@kwc.ac.th
8824207ด.ญ.อิงลุงหลู่24207@kwc.ac.th
8924246น.ส.พิมพ์วิดาจันทร์แดง24246@kwc.ac.th
81024259ด.ช.กิตติศักดิ์พรหมมา24259@kwc.ac.th
81124273ด.ญ.กัญญาวีร์กันธา24273@kwc.ac.th
81224285น.ส.สิริกรเซอยัวแล24285@kwc.ac.th
81324316น.ส.กุลธิดามาเยอะ24316@kwc.ac.th
81424335ด.ญ.เกตุสิรีนิยมธรรม24335@kwc.ac.th
81524367ด.ญ.ปวริศาบุตรถา24367@kwc.ac.th
81624381น.ส.ภิณญานาถแท้วีระพันธุ์24381@kwc.ac.th
81724384ด.ญ.คัชรินทร์อุส่าห์ดี24384@kwc.ac.th
81824405น.ส.จุฑารัตน์ด้วงเงิน24405@kwc.ac.th
81924455น.ส.แสงผ่องอารี24455@kwc.ac.th
82024456น.ส.น้ำตาลกู่คำ24456@kwc.ac.th
82124468น.ส.ชนากานต์เสจาน24468@kwc.ac.th
82224480น.ส.ศุภัชญาแสนยศ24480@kwc.ac.th
8123377ด.ญ.ชลธิชาเพียงชัยภูมิ23377@kwc.ac.th
8224264ด.ญ.พัณณิตาน้อยฉาย24264@kwc.ac.th
9123300นายวุฒิชัยหมื่นแก้ว23300@kwc.ac.th
9124434นายสราวุฒิศรีวนามีโชค24434@kwc.ac.th
9223322ด.ช.จิรัฐผึ้งป่า23322@kwc.ac.th
9223860นายมงคลลิ่มอรุณ23860@kwc.ac.th
9323384ด.ญ.แสงจันทร์กอนเจิง23384@kwc.ac.th
9423396นายพีรพัฒน์เซ่งจ่าว23396@kwc.ac.th
9523399ด.ช.ณัฐวุฒิกันธา23399@kwc.ac.th
9623400ด.ช.ชวัลวิทย์ศิริสกุลซ้ง23400@kwc.ac.th
9723441ด.ช.กฤษณะกิจสุรัตน์23441@kwc.ac.th
9823443ด.ช.ธนัชโพธิ์หอม23443@kwc.ac.th
9923444นายภ.ภุมเรศปันนาง23444@kwc.ac.th
91023552ด.ช.คณาธิปศรีสวัสดิ์23552@kwc.ac.th
91123566ด.ช.ภัคพลไชยเมือง23566@kwc.ac.th
91223915นายญาณโรจน์เที่ยงวัน23915@kwc.ac.th
91324124นายขวัญดนัยไตรทศเวท24124@kwc.ac.th
91424220ด.ช.วีระยุทธผิวนวน24220@kwc.ac.th
91524292นายฟาอีสแซ่ฮ้วง24292@kwc.ac.th
91624345ด.ญ.ปุญญาพัฒน์นันต๊ะ24345@kwc.ac.th
91724370ด.ญ.ชุติกาญจน์ไสว24370@kwc.ac.th
91824413นายนาดิณฑ์แก้วเตี๊ยะ24413@kwc.ac.th
91924433นายศิริวัชรสิทธิดาหล้า24433@kwc.ac.th
92024440นายศุภวัฒน์ศรีบุญ24440@kwc.ac.th
92124478น.ส.ขนิษฐทิพย์โพธิเสน24478@kwc.ac.th

ตรวจสอบ รหัสเข้าชั้นเรียน ชื่อรายวิชาที่เรียน ชื่อและที่อยู่อีเมล์ครูผู้สอน

ห้องรหัสวิชาชื่อวิชารหัสเข้าห้องชื่อครูอีเมล์ครู
ม.4/1ว30283เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาoa6vm7sอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.4/1ท31101ภาษาไทยพื้นฐานyjubc7rบงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/1ว30104โลกดาราศาสตร์และอวกาศ พื้นฐานj4ep2s4นางสาววารุณี ธรรมขันธ์varunee@kwc.ac.th
ม.4/1ส31101สังคม 1qd52i7eนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/1ว30221เคมี 1pjuq3zpนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/1ว30201ฟิสิกส์ 13ewfakjคฑามาศ อรินติ๊บk.arintip@kwc.ac.th
ม.4/1ว30104ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 16lcuxcvนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.4/1ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1mrgab6kนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.4/1ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1mrgab6kนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.4/1อ31101ภาษาอังกฤษ 1wjusqhuนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/1ว30105วิทยาการคำนวณnoyjtztนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th

ม.4/1

ว30285

คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

c3j6fak

นายกิตตินันท์ อทุมชาย

kittinan4u@kwc.ac.th

ม.4/2ว31284เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาuhwkw6oอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.4/2ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน4chusugบงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/2ว30104โลกดาราศาสตร์และอวกาศ พื้นฐาน42jgrwmนางสาววารุณี ธรรมขันธ์ , นายธนายุต ทะนะวงค์varunee@kwc.ac.th
ม.4/2ส31101สังคม 1qqyl44qนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/2ว30221เคมี 1kjcctmhนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/2ว30201ฟิสิกส์ 1pbuv43aคฑามาศ อรินติ๊บk.arintip@kwc.ac.th
ม.4/2ว30104ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1jlahwrtนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.4/2ค31101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน 14wwmwl6นางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/2ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14wwmwl6นางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/2อ31101ภาษาอังกฤษ 1j2oytk6นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/2ว30105วิทยาการคำนวณdx6so7hนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/3ว31284เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาridp36yอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.4/3ท31101ภาษาไทยพื้นฐานrjfujaqบงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/3ว30104โลกดาราศาสตร์และอวกาศ พื้นฐาน6vlurzwนางสาววารุณี ธรรมขันธ์ , นายธนายุต ทะนะวงค์varunee@kwc.ac.th
ม.4/3ส31101สังคม 1ibnpxhfนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/3ว30221เคมี 1razfh2rนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/3ว30201ฟิสิกส์ 1qdeaf2tคฑามาศ อรินติ๊บk.arintip@kwc.ac.th
ม.4/3ว30104ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1v6xawc7นางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.4/3ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1mrgab6kนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.4/3ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1mrgab6kนายจักรพันธ์ คุณาchakkaphan.kuna@kwc.ac.th
ม.4/3อ31101ภาษาอังกฤษ 1yfxgevhนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/3ว30105วิทยาการคำนวณmonz4zrนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/4ว30261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5lkqupsบุษบา เริงไม
ม.4/4ท31101ภาษาไทยพื้นฐานslhk2c7บงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/4ว30104โลกดาราศาสตร์และอวกาศ พื้นฐานgezuelrนางสาววารุณี ธรรมขันธ์ , นายธนายุต ทะนะวงค์varunee@kwc.ac.th
ม.4/4ส31101สังคม 1yikj2xgนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/4ว30221เคมี 1hrtsgp4นางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/4ว30201ฟิสิกส์ 1edwtnymคฑามาศ อรินติ๊บk.arintip@kwc.ac.th
ม.4/4ว31286ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์1ิิิิิิิิbt4kn5bนายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์dear.jeeranuwat565@kwc.ac.th
ม.4/4ค31101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน 1hyu3h3vนางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/4ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1hyu3h3vนางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/4อ31101ภาษาอังกฤษ 1xoe6wcbนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/4ว30105วิทยาการคำนวณoxawqfsนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/5ท31101ภาษาไทยพื้นฐานj5plhp5บงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/5ส31101สังคม 1tnv75gsนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/5ท30212การใช้ภาษาไทยtfieeomนายปฏิภาณ ประเทพทิพย์patiphan.p@kwc.ac.th
ม.4/5ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)4lo352hนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/5ว31287การใช้โปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานj2qnvheนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.4/5ค31101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน 14i3uuk3นางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/5อ31101ภาษาอังกฤษ 1jftrfmpนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/5ว30105วิทยาการคำนวณk3k7bk3นายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/6ท30215ภาษากับวัฒนธรรม6n5h2rqสุมาลี ศรีจันทร์พรมsirijan1210@kwc.ac.th
ม.4/6ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน33totm7บงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/6ส31101สังคม 1kcwedi6นายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/6ท30212การใช้ภาษาไทย6kmxihqนายปฏิภาณ ประเทพทิพย์patiphan.p@kwc.ac.th
ม.4/6ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)s7ekqfgนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/6ว31287การใช้โปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานophazzfนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.4/6ส30226ประวัติศาสตร์ล้านนาst7yl2gฉัตรมงคล ตุ้ยเต็มวงค์chatmongkol.t@kwc.ac.th
ม.4/6ส30225อาเซียนศึกษาgtx4vntนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.4/6ค31101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน 143yaif4นางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/6อ31101ภาษาอังกฤษ 1jftrfmpนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/6ว30105วิทยาการคำนวณdjr3jlcนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/7ส31101สังคม 1va35hloนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/7ท31101ภาษาไทยพื้นฐานvjkuh2rนายปฏิภาณ ประเทพทิพย์patiphan.p@kwc.ac.th
ม.4/7ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)frcfetsนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/7ว31287การใช้โปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานu2j3vdsนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.4/7อ31101ภาษาอังกฤษ 1ixo7lh3นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/7ว30105วิทยาการคำนวณdhc3qzcนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/8ท31101ภาษาไทยพื้นฐานm2prcucบงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/8ส31101สังคม 1descxntนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/8ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)xvu3ovfนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/8ว31287การใช้โปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานc54bzdlนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.4/8อ31101ภาษาอังกฤษ 1mare4f4นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/8ว30105วิทยาการคำนวณpfpmovqนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.4/9ท31101ภาษาไทยพื้นฐานjlavccfบงกช บุญยิ่งbongkod@kwc.ac.th
ม.4/9ส31101สังคม 15jkdn2cนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.4/9ท30212การใช้ภาษาไทยvyyks7uนายปฏิภาณ ประเทพทิพย์patiphan.p@kwc.ac.th
ม.4/9ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)4acjhvlนางสาวภาวิณี จันทร์หอมpawinee_j@kwc.ac.th
ม.4/9ว31287การใช้โปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานnfbnc2mนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.4/9ค31101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน 1jne6glkนางสาวจีรวรรณ จินาฟูjeerawan@kwc.ac.th
ม.4/9อ31101ภาษาอังกฤษ 17kyjb7fนางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษnatchamon@kwc.ac.th
ม.4/9ว30105วิทยาการคำนวณmsaivr3นายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th