ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่อีเมล์ ระดับชั้น ม.5

ห้องเลขที่รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล์
1122932นายศิรวิทย์อุปันโน60122932@kwc.ac.th
1222936นายอัครวัฒน์แก้ววงค์เวียน60122936@kwc.ac.th
1322951น.ส.วิชญาวงษ์อุ้ย60122951@kwc.ac.th
1422983น.ส.ศศิธรอภิจรัสโรจน์60122983@kwc.ac.th
1522984น.ส.ณัฐิดายศยิ่ง60122984@kwc.ac.th
1622986น.ส.สุพรรณากิตติโสธร60122986@kwc.ac.th
1722987นายฐิตินันท์บุญยะมหา60122987@kwc.ac.th
1822988น.ส.ณิชาชัยปัญญา60122988@kwc.ac.th
1922992นายกันตภณงามเขียว60122992@kwc.ac.th
11023030น.ส.สุชาดาเต็งศิริ60123030@kwc.ac.th
11123083นายวีริศเชื้อเจ็ดตน60123083@kwc.ac.th
11223090นายกวีรพัฒน์สินธุมัด60123090@kwc.ac.th
11323092น.ส.สิริจรรยาไชยชนะ60123092@kwc.ac.th
11423094นายภูริพัฒน์วงษ์แก้วจันทร์60123094@kwc.ac.th
11523095น.ส.กัญชพรกันยะตอย60123095@kwc.ac.th
11623100น.ส.เมธาวีเพ็งพงศา60123100@kwc.ac.th
11723101น.ส.รุจิราคำผิวมา60123101@kwc.ac.th
11823102นายอภิวิชย์ปัญญาตุ้ย60123102@kwc.ac.th
11923103นายคุณานนต์เกาทัณฑ์60123103@kwc.ac.th
12023202นายศุภกรรอบรู้60123202@kwc.ac.th
12123967นายคุณานนต์คุณยศยิ่ง23967@kwc.ac.th
12223985น.ส.ภัทรวรินทร์เวียงนาค23985@kwc.ac.th
12323988น.ส.วาสนาบุญมาศ23988@kwc.ac.th
12424020น.ส.อัมพรคำดี24020@kwc.ac.th
2122931นายเดวิดไชยรัตน์60122931@kwc.ac.th
2222933น.ส.สิริพรแข็งแรง60122933@kwc.ac.th
2322934นายณัฐมนปัญญาเทือก60122934@kwc.ac.th
2422938น.ส.โสภัคพรธุระ60122938@kwc.ac.th
2522944น.ส.มลธิชาคำสร้อย60122944@kwc.ac.th
2622945น.ส.สุกี้-22945@kwc.ac.th
2722948น.ส.ณัฐวิภาเซนไล้60122948@kwc.ac.th
2822960นายธณาพัฒน์จำรงค์60122960@kwc.ac.th
2922979น.ส.ฐิติวัลย์ลุงติ60122979@kwc.ac.th
21023005น.ส.ปรีญานุชบัวตอง60123005@kwc.ac.th
21123033นายกฤษกรคนสนิท60123033@kwc.ac.th
21223035น.ส.จิราภรณ์สวัสดิ์พร้อม60123035@kwc.ac.th
21323044น.ส.สิรินาถเลาย่าง60123044@kwc.ac.th
21423045น.ส.วิชุดาเซ่งจ่าว60123045@kwc.ac.th
21523067น.ส.ณัฐธิดาเชตะโพธิ์60123067@kwc.ac.th
21623075น.ส.นารีรัตน์ช่างสม60123075@kwc.ac.th
21723108น.ส.กาญน์กมนต์ซาลี้แสน60123108@kwc.ac.th
21823113น.ส.กุลกันยาเลาย้าง60123113@kwc.ac.th
21923119น.ส.กัญญาพรจินะใจ60123119@kwc.ac.th
22023120นายธรินกรณ์แซ่โซ้ง60123120@kwc.ac.th
22123121น.ส.ลักษิกาจักษุตน60123121@kwc.ac.th
22223131นายจักรินแป้นขำ60123131@kwc.ac.th
22323139นายณัฐภัทรใจบุญ60123139@kwc.ac.th
22423200น.ส.ชนิดาชัยมา60123200@kwc.ac.th
22523348นายสุรนันท์พิพาพรรณ์60123348@kwc.ac.th
22623835น.ส.ลวิตรากลิ่นรัตน์23835@kwc.ac.th
22723924น.ส.แพรวาดิ๊ข่อ23924@kwc.ac.th
22823933น.ส.สิริกรพงศกรไกรเดช23933@kwc.ac.th
22923968น.ส.โยษิตาจ่าพา23968@kwc.ac.th
23023975น.ส.ศศิธรโพธิยานนท์23975@kwc.ac.th
23123979น.ส.ยุพาพรจะเต๊าะ23979@kwc.ac.th
23223992น.ส.จิตตราภรณ์โรจนสายชล23992@kwc.ac.th
23324149นายณัฐชนนท์ผาสุข24149@kwc.ac.th
23424150น.ส.เพื่อฟ้าคณะปัญญา24150@kwc.ac.th
23524170น.ส.วริศราทะมองชัย24170@kwc.ac.th
23624186น.ส.วรัญญาสีลาเม24186@kwc.ac.th
3122925นายณัฐพลอุดมศรี60122925@kwc.ac.th
3222939นายอภินันท์ต้องใจ60122939@kwc.ac.th
3322967นายอนุรักษ์จิ๋วจู60122967@kwc.ac.th
3423009น.ส.พรรณภัทธ์พิชัยธรรม60123009@kwc.ac.th
3523012น.ส.อัจสราพันธุ์60123012@kwc.ac.th
3623020นายนิธิวัชญ์หิรัญ23020@kwc.ac.th
3723042น.ส.มัทลิษาขินเอ60123042@kwc.ac.th
3823088นายทินกฤตยอดสุขศิริ60123088@kwc.ac.th
3923070น.ส.วริศราสรรพกรพิเศษ60123070@kwc.ac.th
31023098นายจิรสินโภชนา60123098@kwc.ac.th
31123125น.ส.สุดารัตน์ปินตา60123125@kwc.ac.th
31223272น.ส.อะหมี่จางจา23272@kwc.ac.th
31323843น.ส.อาทิตยาจักร์แก้ว23843@kwc.ac.th
31423844น.ส.มิ่งขวัญเนตรกิรัมย์23844@kwc.ac.th
31523956นายทักษ์ดนัยปัญญาใหญ่23956@kwc.ac.th
31624001นายญาณวุธวันคำ24001@kwc.ac.th
31724045นายสราวุธวงษ์นฤมิตร24045@kwc.ac.th
31824138น.ส.สุภัสสราทรัพย์พิไล24138@kwc.ac.th
31924140น.ส.ชลธิชาเพ็งโคตร24140@kwc.ac.th
32024142น.ส.เยาวพาหน่อแก้ว24142@kwc.ac.th
32124147นายณัฐวัฒน์คิดเลิศล้ำ24147@kwc.ac.th
32224153น.ส.อรวราสิงห์คำ24153@kwc.ac.th
32324154นายบุญยืนเเซ่ย่าง24154@kwc.ac.th
32424155น.ส.พิชญ์สินีเลสัก24155@kwc.ac.th
32524156นายพัฒนากรใจ​แก้ว​24156@kwc.ac.th
32624163น.ส.ปฏิณญาคำประวัติ24163@kwc.ac.th
32724166น.ส.จิตรกัญญาบัณฑิตมหาศาล24166@kwc.ac.th
32824168นายภูมิฐานนท์เลิศสุภัทรภักดี24168@kwc.ac.th
32924178นายเบญจศรายุทธน้อยอุบล24178@kwc.ac.th
33024184น.ส.วีนัสเอี่ยมสอาด24184@kwc.ac.th
33124191น.ส.นัฐชานันท์พรมตัน24191@kwc.ac.th
33224192น.ส.กันติชาเกิดสี24192@kwc.ac.th
33324195นายธนภัทรไชยเลิศ24195@kwc.ac.th
33424197นายฤทธากองบัณฑิต24197@kwc.ac.th
33524204นายพิทักษ์พงษ์ครองบุญ24204@kwc.ac.th
33624215น.ส.ภัคจิราศรีกลัด24215@kwc.ac.th
33724216นายศิวกรการินทร์24216@kwc.ac.th
33324219น.ส.อารีรัตน์ชมภู24219@kwc.ac.th
4123011นายน๊อดจุ่มเมือง60123011@kwc.ac.th
4223038น.ส.เพชรลดาทินโชติโภคิน60123038@kwc.ac.th
4323093นายวัชรพงษ์เกิดไกล60123093@kwc.ac.th
4423099นายจิรวัฒน์บุญสอาด60123099@kwc.ac.th
4523126นายปานรวิชทิพย์คำ23126@kwc.ac.th
4624050นายกันตพงศ์บัวสอน24050@kwc.ac.th
4724143น.ส.สุพรรษาหล้าจู24143@kwc.ac.th
4824144นายธนโชติต๊ะสู้24144@kwc.ac.th
4924145น.ส.ธันย์ชนกบัวหริ่ม24145@kwc.ac.th
41024152นายโชคชัยเบก่า24152@kwc.ac.th
41124157นายณัฐวุฒิใจชื่น24157@kwc.ac.th
41224165น.ส.ธันย์ชนกศักดิ์วรางกุล24165@kwc.ac.th
41324182น.ส.จันทกานต์สีมุ่ง24182@kwc.ac.th
41424187น.ส.กานต์รวีวิวัฒน์วิทยา24187@kwc.ac.th
41524218น.ส.เอมวิกาคำอินตา24218@kwc.ac.th
5122969น.ส.ณัฎฐธิดาสุนันตา60122969@kwc.ac.th
5223046นายภัทรดนัยลีโภชนะชัย60123046@kwc.ac.th
5323124น.ส.วาสนาจันต๊ะ60123124@kwc.ac.th
5423166นายภูริวัฒน์เหมยบัว60123166@kwc.ac.th
5523205นายพิทวัสแซ่โซ้ง60123205@kwc.ac.th
5623950น.ส.วลัยรัชช์มูลเมือง23950@kwc.ac.th
5723953น.ส.มิ่งกมลกันทะ23953@kwc.ac.th
5824005น.ส.ธิดารัตน์ตั๋นวงค์24005@kwc.ac.th
5924015น.ส.อาอีซะห์ทองจำรูญ24015@kwc.ac.th
51024023น.ส.อามรรัตน์ศรีวิชัย24023@kwc.ac.th
51124047นายธีรพงศ์คำดวง24047@kwc.ac.th
51224139น.ส.ลลิตาลาดดี24139@kwc.ac.th
51324151น.ส.พัชริดาบุญเพิ่มพูล24151@kwc.ac.th
51424161น.ส.พรรณปพรจิตร์มุง24161@kwc.ac.th
51524174น.ส.อรกมลปรมสุข24174@kwc.ac.th
51624177นายมีบุญกวยทองเปลว24177@kwc.ac.th
51724185นายพรพรหมณ์พุกะนัดด์24185@kwc.ac.th
51824200น.ส.อัณณ์ชญากองสุข24200@kwc.ac.th
6122935น.ส.กนกวรรณหมื่นสุ60122935@kwc.ac.th
6222953นายอ้อยภูเขียว60122953@kwc.ac.th
6323055น.ส.อภิชญาฉิมพล60123055@kwc.ac.th
6423118น.ส.วชิรญาณ์วงค์กรณ์60123118@kwc.ac.th
6523138นายพงษ์พิทักษ์ประภาทรัพย์ศิริ60123138@kwc.ac.th
6623937น.ส.เอื้องทิพย์แสงหล้า23937@kwc.ac.th
6724141น.ส.สุพรรณีน้ำสาละวิน24141@kwc.ac.th
6824148น.ส.อภิวรรณยี่ภิญโญ24148@kwc.ac.th
6924159น.ส.ศิริพรลุงออง24159@kwc.ac.th
61024164นายศิขรินทร์ต่อบุญ24164@kwc.ac.th
61124193น.ส.ณัฐฐณิฌาดวงวรรณา24193@kwc.ac.th
61224222น.ส.โยษิตาวีระชาญ24222@kwc.ac.th
61324223น.ส.สิรินญาสุนทรจามร24223@kwc.ac.th
7122927น.ส.ชุติกาญจน์คงโต60122927@kwc.ac.th
7222928น.ส.นลินีกลับดี60122928@kwc.ac.th
7322930น.ส.ศรุตานายมล60122930@kwc.ac.th
7422946น.ส.วิยี-60122946@kwc.ac.th
7522954นายธนชัยคำพูน60122954@kwc.ac.th
7622956นายกันติยาเลเสาะ60122956@kwc.ac.th
7723001น.ส.ณพวรรณภูมิธรรม23001@kwc.ac.th
7823008น.ส.ณฐมนจินดาธนภาคิน60123008@kwc.ac.th
7923021น.ส.วรรณภาแซ่ล้อ60123021@kwc.ac.th
71023032น.ส.ปภาดาอนันต์ปิติชัย60123032@kwc.ac.th
71123064น.ส.จิราภาคำแดง60123064@kwc.ac.th
71223074น.ส.นันทิตาปลาพิทักษ์60123074@kwc.ac.th
71323076น.ส.ญาณีนุชปลาพิทักษ์60123076@kwc.ac.th
71423112น.ส.พิมพานาใส60123112@kwc.ac.th
71523117น.ส.ปาริฉัตรจ๊ะดี60123117@kwc.ac.th
71623122นายอภิรักษ์อินต๊ะ60123122@kwc.ac.th
71723128น.ส.จิรนันท์สุกิน60123128@kwc.ac.th
71823170น.ส.อภิชญาทรายสะอาด60123170@kwc.ac.th
71923223น.ส.ธิพูนซางจี60123223@kwc.ac.th
72023226น.ส.หทัยรัตน์เกิดทิม60123226@kwc.ac.th
72123557น.ส.วิมลพรรณเทพวงศ์23557@kwc.ac.th
72223846น.ส.วาสนาพอก๊ะ23846@kwc.ac.th
72323932น.ส.ปนัดดาไชยกอง23932@kwc.ac.th
72423935น.ส.จุฑามาศบรรทรงกิจ23935@kwc.ac.th
72523936น.ส.จุฬาพิชญ์สมทอง23936@kwc.ac.th
72623995นายณัฐพงษ์พรหมใจ23995@kwc.ac.th
72723999น.ส.จุฑารัตน์บางกูล23999@kwc.ac.th
72824021นายจะทอเปี่ยผะ24021@kwc.ac.th
72924031น.ส.สุพิชฌาย์กันดอก24031@kwc.ac.th
73024044น.ส.ลานนาใจสูง24044@kwc.ac.th
73124146นายกิตติพงศ์แซ่ลี24146@kwc.ac.th
73224158น.ส.นิมิตพรบัญญัติฤทธิ์24158@kwc.ac.th
73324160น.ส.จินดาชีวิตกาล24160@kwc.ac.th
73424167น.ส.ญาณัฐฉราอนุกูล24167@kwc.ac.th
73524169นายภัสสวิตต์ทวีวิวัฒน์24169@kwc.ac.th
73624171น.ส.แสงหอมหนั่นตา24171@kwc.ac.th
73724180น.ส.ชนิภรณ์เจริญผล24180@kwc.ac.th
73824181น.ส.ฌิชมนตรีเนตรภิบาล24181@kwc.ac.th
73924189น.ส.ดารารัตน์ใจมา24189@kwc.ac.th
74024194น.ส.สุพรรณษาพวงเพชร24194@kwc.ac.th
74124199น.ส.ณัฏฐ์ชุดาพงษ์มณี24199@kwc.ac.th
8122629นายฟ้าประทานจันทร์แก้ว22629@kwc.ac.th
8222926นายสนสิทธิ60122926@kwc.ac.th
8322943นายพงศ์พันธ์ทิพย์รัตน์60122943@kwc.ac.th
8422949นายวสุวัฒน์เอกเสถียรสมบัติ60122949@kwc.ac.th
8522950นายวรภพลุงเมือง60122950@kwc.ac.th
8623002นายธัญธรกองสัจธรรม60123002@kwc.ac.th
8723110นายการะรัณปัญญาสุข60123110@kwc.ac.th
8823134นายปุณณัตถ์คำแท้60123134@kwc.ac.th
8923172นายกิตตินันท์ปิยทัศน์60123172@kwc.ac.th
81023382นายณัฐวุฒิสารพัตร60123382@kwc.ac.th
81123484นายสรวิชญไชยวงค์23484@kwc.ac.th
81223955นายภานุพงศ์หัดธง23955@kwc.ac.th
81323994นายธนภัทรอุตตภิระ23994@kwc.ac.th
81424034นายธีรวัจน์ชัยกุย24034@kwc.ac.th
81524035นายพงศธรศรีลาวงศ์24035@kwc.ac.th
81624037นายบูรพาทากสุวรรณ์24037@kwc.ac.th
81724042นายนัสทวัฒน์ปี่แก้ว24042@kwc.ac.th
81824048นายวชิรวิชญ์แก้วประเสริฐ24048@kwc.ac.th
81924172นายพิพิธเปียสวน24172@kwc.ac.th
82024173น.ส.มณฑนาลิมาจิรากร24173@kwc.ac.th
82124175นายบุญเขตคำลือ24175@kwc.ac.th
82224190นายฟาต้าห์มันโซ่24190@kwc.ac.th

ตรวจสอบ รหัสเข้าชั้นเรียน ชื่อรายวิชาที่เรียน ชื่อและที่อยู่อีเมล์ครูผู้สอน

ห้องรหัสวิชาชื่อวิชารหัสเข้าห้องชื่อครูอีเมล์ครู
ม.5/1พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาexfbpjfทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/2พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาwg2ogvaทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/3พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาpctm5paทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/4พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาdtefpqvทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/5พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาk53f4bjทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/6พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาrdceh6mทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/7พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษาaqx6lzeทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/8พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษา6fqyjmcทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/8IS 2ค้นคว้าอิสระ4jc7mugทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.5/5ส30241เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นijiuugiชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.5/1ว30243ชีววิทยา 3rlg3rfzภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/2ว30243ชีววิทยา 3v4jk2rlภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/3ว30243ชีววิทยา 3x2ylzf7ภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/1ศ32101นาฏศิลป์ ม.5dnczte7สุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/2ศ32102นาฏศิลป์ ม.5dhyggoqสุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/3ศ32103นาฏศิลป์ ม.5crt6fkmสุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/4ศ32104นาฏศิลป์ ม.56e4hqwlสุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/5ศ32105นาฏศิลป์ ม.5eu7dx22สุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/6ศ32106นาฏศิลป์ ม.55hjd6v4สุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/7ศ32107นาฏศิลป์ ม.5fhjgwicสุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/8ศ32108นาฏศิลป์ ม.5hxcyvz2สุพัสตร์ จันทร์แดงkwin.s@kwc.ac.th
ม.5/4ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ7grrbjtภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/5ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ7grrbjtภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/6ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ5qad4h4ภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/8ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพrlg3rfzภวรัญชน์ อินังpawaraninung@kwc.ac.th
ม.5/1ว30203ฟิสิกส์ojqjb6xสุุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.5/2ว30203ฟิสิกส์a2ixchhสุุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.5/3ว30203ฟิสิกส์u74b2fjสุุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.5/1ท32101ภาษาไทย 3bwyq4dfนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/2ท32101ภาษาไทย 3iukmixtนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/3ท32101ภาษาไทย 3e5vnphdนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/4ท32101ภาษาไทย 3rwdl6f4นาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/5ท32101ภาษาไทย 3bxkgkvuนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/6ท32101ภาษาไทย 3ed7xwreนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/7ท32101ภาษาไทย 3prqw6ioนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/8ท32101ภาษาไทย 3blm2xmwนาสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.5/4อ 32215อังกฤษสืบค้นgl2a6n4นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/5อ 32215อังกฤษสืบค้นgl2a6n4นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/6อ 32215อังกฤษสืบค้นgl2a6n4นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/7อ 32215อังกฤษสืบค้นgl2a6n4นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/4อ 32209อังกฤษกับสื่อ2w3oos7นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/5อ 32209อังกฤษกับสื่อ2w3oos7นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/6อ 32209อังกฤษกับสื่อ2w3oos7นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/7อ 32209อังกฤษกับสื่อ2w3oos7นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/8อ 32209อังกฤษกับสื่อ2w3oos7นางกฤษณา บุญหล่อnuikb8149@kwc.ac.th
ม.5/8พ30219ฟุตซอล 15cs4yetนายวินัย พลสิทธิ์winnai@kwc.ac.th
ม.5/7ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพm2gxvaoนางสาวนลินรัตน์ พนิตธนวงศ์nalinrat.p@kwc.ac.th
ม.5/8ท 30214หลักภาษาไทย1jem6e32นางปราณี วงค์ชัยpranee@kwc.ac.th
ม.5/5ท 30214หลักภาษาไทย1nevkqc2นางปราณี วงค์ชัยpranee@kwc.ac.th
ม.5/4ท 30214หลักภาษาไทย1ai5embiนางปราณี วงค์ชัยpranee@kwc.ac.th
ม.5/1ส 32105ประวัติศาสตร์5letnbdนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.5/2ส 32106ประวัติศาสตร์hs52tbwนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.5/3ส 32107ประวัติศาสตร์nggniguนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.5/7ส 32108ประวัติศาสตร์jb4jcfdนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.5/8ส 32109ประวัติศาสตร์q6wtkmwนายณัฐวุฒิ กำปั่นทองmckwc@kwc.ac.th
ม.5/1ว30223เคมี 3f4ksvh4นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินืีnatthakan@kwc.ac.th
ม.5/2ว30223เคมี 3qhqrne4นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินืีnatthakan@kwc.ac.th
ม.5/3ว30223เคมี 3o5cgzgiนางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินืีnatthakan@kwc.ac.th
ม.5/2ว32243เสริมทักษะชีวะ-เคมี322gaiuoนางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินnatthakan@kwc.ac.th
ม.5/1ค32101,ค32201คณิตศาสตร์yaiw3osนางสิริรัฐ รัชรินทร์sirirut@kwc.ac.th
ม.5/3ค32101,ค32201คณิตศาสตร์cowwkwdนางสิริิรัฐ รัชรินทร์sirirut@kwc.ac.th
ม.5/6ค32101คณิตศาสตร์nollmpaนางสิริิรัฐ รัชรินทร์sirirut@kwc.ac.th
ม.5/1ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีisfo7gdนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/2ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีuryeywzนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/3ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีszekmxdนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/4ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีk72ckjkนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/5ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีisfo7gdนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/6ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีuryeywzนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/7ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีszekmxdนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/8ว30107การออกแบบและเทคโนโลยีk72ckjkนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.5/1ว30263ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 3dpnweizนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.5/2ว30263ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 3vcl7i2lนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.5/3ว30263ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 3r7hm5pvนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.5/1ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์vmztxqsนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/2ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์yqecojyนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/3ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์yc47qq7นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/4ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์ey3afoaนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/5ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์bjlqu2mนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/6ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์wneflawนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/7ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์4z62jusนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/8ส32101สังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์qmajudvนายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงtartumzaa@kwc.ac.th
ม.5/1อ32101ภาษาอังกฤษ 3mhe2bh2นางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/2อ32101ภาษาอังกฤษ 35akszrjนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/3อ32101ภาษาอังกฤษ 32lqhfg3นางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/4อ32101ภาษาอังกฤษ 3nahfkdxนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/5อ32101ภาษาอังกฤษ 3h4jkquzนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/6อ32101ภาษาอังกฤษ 3fcl6botนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/7อ32101ภาษาอังกฤษ 3o4ppikqนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/8อ32101ภาษาอังกฤษ 3mcqp5coนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/1อ32209ภาษาอังกฤษ การอ่านเชิงวิชาการpwsxi4vนางเฟื่องฝน บุญทวีkru_ffone20@kwc.ac.th
ม.5/5ท30219ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาตนเอง2bb7za7พิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.5/5ส30223การปกครองท้องถิ่นไทยqsc7dkdนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.5/4ว32247การสร้างงานมัลติมีเดีย1kpvv4yuนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/5ว32247การสร้างงานมัลติมีเดีย1jfzurw7นายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/6ว32247การสร้างงานมัลติมีเดีย1mmyiq33นายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/7ว32247การสร้างงานมัลติมีเดีย1hg6kpqqนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/8ว32247การสร้างงานมัลติมีเดีย1byrbjn2นายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/1ว30286การโปรแกรมและการประยุกต์s3dmqvgนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th
ม.5/3ว32245การเขียนโปรแกรม1o6raqhwนายกิตตินันท์ อทุมชายkittinan4u@kwc.ac.th