ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่อีเมล์ ระดับชั้น ม.6

ห้องเลขที่รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล์
1122662น.ส.แก้วลุงก๊ะ59122662@kwc.ac.th
1222695น.ส.สุธาสินีโชคนทีสกุล59122695@kwc.ac.th
1322704น.ส.เชียงลีทิว59122704@kwc.ac.th
1422725น.ส.ธัญพิชชาปะสี59122725@kwc.ac.th
1522726น.ส.พิมชนกก๋องแก้ว59122726@kwc.ac.th
1622729น.ส.ภัสรานันท์จิตตะ59122729@kwc.ac.th
1722756นายธีรภัทรกันทอง59122756@kwc.ac.th
1822764นายคันธารัตน์คันธรักษา59122764@kwc.ac.th
1922780น.ส.กรพิมพ์สันนิธิรัตน์59122780@kwc.ac.th
11023580น.ส.ธิชาลุงมนต์6123580@kwc.ac.th
11123605น.ส.ณีแซ่เล่า23605@kwc.ac.th
11223621น.ส.ศิริลักษณ์คำนวณ23621@kwc.ac.th
11323668น.ส.กานต์ทิตาอิ่นคำ23668@kwc.ac.th
11423779น.ส.นิรินธนายากรณ์23779@kwc.ac.th
11523780น.ส.พรญาณีวัฒนปฏิภาณ23780@kwc.ac.th
11623786น.ส.ภาพฟ้าแก้วบัวดี23786@kwc.ac.th
11723793น.ส.ณัฏฐณิชาทะมองชัย23793@kwc.ac.th
11823795นายวรวุฒิด้วงวงค์23795@kwc.ac.th
11923804นายภูวดลดะห์ลัน23804@kwc.ac.th
12023805นายดุษฎีแก้วก๋อง23805@kwc.ac.th
12123823นายอภิชาติวงค์จันทร์23823@kwc.ac.th
12223831นายธัชพลพลอยวิเศษกุล23831@kwc.ac.th
12323834นายชาญวิทย์อู่ตะเภา23834@kwc.ac.th
12423836นายธนธัสแสงสีแก้ว23836@kwc.ac.th
12523839น.ส.พณดาคงดี23839@kwc.ac.th
12623874น.ส.สิริประภาล่ำงาม23874@kwc.ac.th
12723883นายพิสิษฐ์ถาใจยา23883@kwc.ac.th
12823890นายกัณฑ์พงษ์ซื่อสัตย์23890@kwc.ac.th
12924162นายธนเสฏฐ์จรูญรุ่งเรือง24162@kwc.ac.th
2122621น.ส.ณัฐธิดาโม่งจันทร์59122621@kwc.ac.th
2222680นายสุทธิพันธ์อักษรพันธ์59122680@kwc.ac.th
2322684น.ส.พิชญาปานศรีแก้ว59122684@kwc.ac.th
2422689น.ส.ศิริลักษณ์กาบใบ59122689@kwc.ac.th
2522694น.ส.ปภัชญาคันธรส59122694@kwc.ac.th
2622700น.ส.ไอยลดาอุ่นศรี59122700@kwc.ac.th
2722709น.ส.วณิชชาสายชลพิศาล59122709@kwc.ac.th
2822730น.ส.อรัญญาอดิเรก59122730@kwc.ac.th
2922740น.ส.ภัทรานิษฐ์สมาธิ59122740@kwc.ac.th
21022742น.ส.กัญญาพัชรเพ็งสุก59122742@kwc.ac.th
21122750น.ส.นภัสสรเกิดทิม59122750@kwc.ac.th
21222752น.ส.ญาดาเชาวน์ชวานิส59122752@kwc.ac.th
21322754น.ส.ปาริชาตเขียวเพ็ช59122754@kwc.ac.th
21422757น.ส.สร้อยทองลุงส่า59122757@kwc.ac.th
21522767น.ส.คัมภีรดาแกงเขียว59122767@kwc.ac.th
21622768น.ส.พรพรรณบุญมี59122768@kwc.ac.th
21722769น.ส.สุพิชชาใจคำ59122769@kwc.ac.th
21822771น.ส.เขมัสศิริปัญโญแสง59122771@kwc.ac.th
21922775น.ส.สุกัญญาสุริยงค์59122775@kwc.ac.th
22022778นายสุขสันต์คำยา59122778@kwc.ac.th
22122870นายพสุกานต์เครือศรี59122870@kwc.ac.th
22223474น.ส.นฤมลพรทวีวงศ์61323474@kwc.ac.th
22323490นายณัฐชนนท้าวนันท์6123490@kwc.ac.th
22423631น.ส.กิติยายอดศิริ6223620@kwc.ac.th
22523644น.ส.จุฑามาศพรานไพร23644@kwc.ac.th
22623782น.ส.อรญาน้อยสกุล6223782@kwc.ac.th
22723784น.ส.ญาณิศาส่งกลแก้ววรกิจ23784@kwc.ac.th
22823796น.ส.กาญจนาเกริกไพรี23796@kwc.ac.th
22923814น.ส.จิรัชญาสมใจ23814@kwc.ac.th
23023825น.ส.รัตนาวดีเรือนปวน23825@kwc.ac.th
23123829น.ส.ชัญญาจุ้ยพิทักษ์23829@kwc.ac.th
23223833น.ส.วันวิสาบงกชผ่องอำไพ23833@kwc.ac.th
23324176น.ส.พัทธ์ธีราธรรมชอบ24176@kwc.ac.th
3122444น.ส.ศิริพรเงินดี
3222445น.ส.ณัฐพรเงินดี
3322634นายชนนอินทนนรังษี59122634@kwc.ac.th
3422669น.ส.ธัญชนกลุงเฮือน59122669@kwc.ac.th
3522697นายปกาสิตพงศาสัตย์59122697@kwc.ac.th
3622746นายธีรวัฒน์ไชยถา59122746@kwc.ac.th
3722781น.ส.เนตรนภาใจมา59122781@kwc.ac.th
3823329น.ส.ศุภาพิชญ์ผลงาม23329@kwc.ac.th
3923597น.ส.กุลธิดามีวน23597@kwc.ac.th
31023615น.ส.จารวีอาภรณ์สกุลไพร23615@kwc.ac.th
31123626นายอิทธิกรสายเดช23626@kwc.ac.th
31223640น.ส.แพรพิมาศเจริญชูเกียรติ23640@kwc.ac.th
31323647น.ส.ณวสาจันทวงค์23647@kwc.ac.th
31423783น.ส.นันทนิยาสังสดี23783@kwc.ac.th
31523812น.ส.ณัฐภัทรธรรมโลกา23812@kwc.ac.th
31623813นายเบญจพลนาบุญ23813@kwc.ac.th
31723832น.ส.รัตนาคารมศิลปชาญชัย23832@kwc.ac.th
31823845น.ส.นีราวรรณสายฟ้า23845@kwc.ac.th
31923851นายอชิรวิทย์สังข์วรรณะ23851@kwc.ac.th
32023856น.ส.ธันยมัยชัยรัตน์23856@kwc.ac.th
32123862น.ส.นิชาธิปั๋น23862@kwc.ac.th
32223864น.ส.สริดาสมหล้า23864@kwc.ac.th
32323871น.ส.นันท์นภัสปัญญาดี23871@kwc.ac.th
32423879น.ส.ใหม่คิอินธี23879@kwc.ac.th
32523896น.ส.ศศิพิมพ์สางคำ23896@kwc.ac.th
32623911น.ส.จิรวรรณคำเขียว23911@kwc.ac.th
4122613น.ส.จตุพรคำมูล59122613@kwc.ac.th
4222622นายวีระยุทธรหัทศุภรงค์59122622@kwc.ac.th
4322627น.ส.นิตยาลุงตา59122627@kwc.ac.th
4422635นายอาเลปัญญา59122635@kwc.ac.th
4522645น.ส.วิชญาดาสารคำ59122645@kwc.ac.th
4622646น.ส.อาทิตยามั่นงิ้วงาม59122646@kwc.ac.th
4722649นายวัชรากรเตจ๊ะสุ59122649@kwc.ac.th
4822658น.ส.ธิดารัตน์วันดี59122658@kwc.ac.th
4922667น.ส.ฝนสายทองแก้ว59122667@kwc.ac.th
41022702นายศักย์วิรุฬห์ร่มรัตนไตร59122702@kwc.ac.th
41122728น.ส.ศิรินุชสมสงวน59122728@kwc.ac.th
41222763น.ส.มัลลิกากันทวี59122763@kwc.ac.th
41322785น.ส.เบญจภาสมบูรณ์59122785@kwc.ac.th
41423817น.ส.อทิติยาพูลสุข6223817@kwc.ac.th
41523848นายจ๋อมหนั่นต่า6223848@kwc.ac.th
41623901น.ส.รดามณีดวงเคน23901@kwc.ac.th
41723906น.ส.เนตรชนกวานิช6323334@kwc.ac.th
41824211นายพีรดนย์ชูรัตน์24211@kwc.ac.th
5122361น.ส.อศิณานุชเครือ22361@kwc.ac.th
5222443นายมงคลศิลาพงษ์22443@kwc.ac.th
5322626นายภาณุรุจหล้าปั๋น59122626@kwc.ac.th
5422675นายซิกกู่ลังกา59122675@kwc.ac.th
5522685นายบูรพาวาณิชประเสริฐ59122685@kwc.ac.th
5622736นายสิทธิโชคมณีสว่าง59122736@kwc.ac.th
5722774น.ส.อังศุมารินทร์หาญโพธิวงศ์59122774@kwc.ac.th
5822866นายสุรสิทธิ์ลุงอุน59122866@kwc.ac.th
5922885น.ส.ปาริชาติขันทะรักษ์59122885@kwc.ac.th
51023567นายชยากรรัตนากุล61323567@kwc.ac.th
51123799น.ส.เพ็ญพิชชาตั้งเฟือน23799@kwc.ac.th
51223837นายภูมิระพีชิณวังโส23837@kwc.ac.th
51323842น.ส.ธันยมัยเจิมจันทร์23842@kwc.ac.th
51423863น.ส.ศลิษาคุณยศยิ่ง23863@kwc.ac.th
51523900นายสิรวิชญ์โลกาสา23900@kwc.ac.th
51623923นายวิชิตเพชรส่องแสง23923@kwc.ac.th
6122631นายวุฒินันท์หมื่นแก้ว59122631@kwc.ac.th
6222639น.ส.มาริสาจองอิ่ง59122639@kwc.ac.th
6322664นายณัฐภัทรจินะวรรณ59122664@kwc.ac.th
6422688นายศตวรรษปัญโญใหญ่22688@kwc.ac.th
6522710น.ส.สุภาพรมาลี59122710@kwc.ac.th
6622718นายจิราธิวัฒน์คำมา59122718@kwc.ac.th
6722721นายธีรภัทรกำเนิดไพร59122721@kwc.ac.th
6822759นายสหศวรรษสุวัฒนา59122759@kwc.ac.th
6923235นายธารเทพคนกลาง61323235@kwc.ac.th
61023919น.ส.กรวรรณทองคำ23919@kwc.ac.th
7122612นายถิรวัฒน์ล้นตื้อ59122612@kwc.ac.th
7222644นายไตรเทพทิพย์ประเสริฐ59122644@kwc.ac.th
7322673น.ส.นฤมลแสงเมือง59122673@kwc.ac.th
7422677นายอานุภาพสุวงค์59122677@kwc.ac.th
7522682นายพงศกรส่างอ่อง59122682@kwc.ac.th
7622706น.ส.ชลิตาคูณแก้ว59122706@kwc.ac.th
7722735น.ส.นิรชาพงค์หมี59122735@kwc.ac.th
7822739น.ส.พิทราภรณ์จันทร์ฟู59122739@kwc.ac.th
7922865นายภาคภูมินันทะศิลป์59122865@kwc.ac.th
71022912น.ส.วาริพินธุ์วัฒนากาญจน์59122912@kwc.ac.th
71122917น.ส.หฤทัยแก้วนาติ๊บ59122917@kwc.ac.th
71222970น.ส.กนกภรณ์จอมจันทร์59122970@kwc.ac.th
71323410นายธวัชชัยกาวิละ23410@kwc.ac.th
71423542น.ส.เกตน์สิรีศรัทธาทวีกุล61323542@kwc.ac.th
71523617น.ส.สุภามาศแซ่วื่อ23617@kwc.ac.th
71623778น.ส.กลิ่นผกาทำการดี23778@kwc.ac.th
71723788น.ส.ณัฐวรรณจันทะเกศ23788@kwc.ac.th
71823800น.ส.ผลลดากาวิละ23800@kwc.ac.th
71923801น.ส.กนกพรดิษยาวรโชติกุล23801@kwc.ac.th
72023803น.ส.ไปรยาหมอกคำ23803@kwc.ac.th
72123810นายสมชายแซ่หย่าง23810@kwc.ac.th
72223811นายสมชาติแซ่หย่าง23811@kwc.ac.th
72323815น.ส.ณิชากรทวีเดชา23815@kwc.ac.th
72423819น.ส.พัชาลีปอบง23819@kwc.ac.th
72523822น.ส.มีนาพงษ์ทวีชัย23822@kwc.ac.th
72623828นายทัตพลจะทอ23828@kwc.ac.th
72723840นายปราโมทย์จันทร์อ้น23840@kwc.ac.th
72823872น.ส.กัญญาณัฐเฟื่องฟูกิจการ23872@kwc.ac.th
72923876น.ส.สุวิชญาสุภาศรี23876@kwc.ac.th
73023884น.ส.กนกวรรณ์คุณศิลป์23884@kwc.ac.th
73123920น.ส.ไพลินบุญมี23920@kwc.ac.th

ตรวจสอบ รหัสเข้าชั้นเรียน ชื่อรายวิชาที่เรียน ชื่อและที่อยู่อีเมล์ครูผู้สอน

ห้องรหัสวิชาชื่อวิชารหัสเข้าห้องชื่อครูอีเมล์ครู
ม.6/1ว30104โลก ดาราศาตร์ และอวกาศ445apd5สุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.6/1อ33101ภาษาอังกฤษ 54fkfpfgนางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/1ค33101คณิตศาสตร์plhzemlนางสุธาสินี ชัยคำหล้าsutasinee@kwc.ac.th
ม.6/1ว30245ชีววิทยา5sadx4pdอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.6/1อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์l2ajv3uสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/1ว30205ฟิสิกส์5towsbz2วารุณี ธรรมขันธ์varunee@kwc.ac.th
ม.6/1ส33103ประวัติศาสตร์ 3cahbuonนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/1ว30225เคมี 5pt6be5mนางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินnatthakan@kwc.ac.th
ม.6/1ง33101การงานอาชีพฯxj2dlfhนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.6/1ว30201วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)5codffoนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.6/1ท33101ภาษาไทย 5xwio2hdนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/1ก33902แนะแนวfgp6t55ejyนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/2ว30104โลก ดาราศาตร์ และอวกาศa57vtt2สุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.6/2อ33101ภาษาอังกฤษ 5uyihxxqนางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/2ค33101คณิตศาสตร์tczhjsrนางสุธาสินี ชัยคำหล้าsutasinee@kwc.ac.th
ม.6/2ว30245ชีววิทยา5qnkpvozอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.6/2อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์xewvwcqสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/2ว30205ฟิสิกส์57homc5kวารุณี ธรรมขันธ์varunee@kwc.ac.th
ม.6/2ส33103ประวัติศาสตร์ 3orjyzvgนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/2ว30225เคมี 5ycdhenrนางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินnatthakan@kwc.ac.th
ม.6/2ง33101การงานอาชีพฯtvzdm4oนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.6/2ว30201วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)vcl7i2lนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.6/2ท33101ภาษาไทย 5742peckนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/2ก33902แนะแนวbrcwgkj2mvนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/3ว30104โลก ดาราศาตร์ และอวกาศth4e4zfสุทธิดา ใส่ยะsuthidasaiya@kwc.ac.th
ม.6/3อ33101ภาษาอังกฤษ 5k7rpmr6นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/3ว30245ชีววิทยา5yr4emsoอนุวัฒน์ อนวัชAnuwat@kwc.ac.th
ม.6/3อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์pe4yn6zสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/3ว30205ฟิสิกส์5cghcuowวารุณี ธรรมขันธ์varunee@kwc.ac.th
ม.6/3ส33103ประวัติศาสตร์ 3k4v5gdfนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/3ว30225เคมี 5bqdgbheนางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินnatthakan@kwc.ac.th
ม.6/3ค33101,ค33201คณิตศาสตร์is4y3sxนางสิริรัฐ รัชรินทร์sirirut@kwc.ac.th
ม.6/3ง33101การงานอาชีพฯwic75xbนายพิเชษฐ์ ฟองมณีphichet19@kwc.ac.th
ม.6/3ว30201วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)r7hm5pvนางสาวสุดารัตน์ ลายคำsudarat@kwc.ac.th
ม.6/3ท33101ภาษาไทย 5wsyxincนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/3ก33902แนะแนวh3epljtnl5นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/4อ33101ภาษาอังกฤษ 5ajha3f4นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/4อ33212ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อjhhca33นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/4ค33101คณิตศาสตร์hj444rdนางสุธาสินี ชัยคำหล้าsutasinee@kwc.ac.th
ม.6/4ง33101การงานอาชีพlz6wch4วารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.6/4อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์7zpygvpสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/4ส33103ประวัติศาสตร์ 3pvpih3cนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/4ท33101ภาษาไทย 5ncujvkaนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/4ว33247พัฒนางานนำเสนอgjroanpนางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลkornraphat@kwc.ac.th
ม.6/4ก33902แนะแนวf6i43ggrztนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/5อ33101ภาษาอังกฤษ 5j5j6wb4นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/5อ33212ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อkpklpr7นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/5ท30204ภาษาไทยกับสื่อmbuoeavนางสาวภาวินี ศรีบุญเรืองpawinee@kwc.ac.th
ม.6/5ง33101การงานอาชีพlkiarnuวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.6/5อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์uhzt2sjสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/5ส33103ประวัติศาสตร์ 3dkmx64rนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/5ค33101คณิตศาสตร์5lamaxoนางสิริรัฐ รัชรินทร์sirirut@kwc.ac.th
ม.6/5ง30281งานท่องเที่ยวojsuoubนางสุขฤทัย เมืองลือkrusukruethai@kwc.ac.th
ม.6/5ท33101ภาษาไทย 5j25p6oqนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/5ส30262โลกศึกษา 1o5c4btgนายธนกร ยาพรมthanakon.y@kwc.ac.th
ม.6/5ท 30216วรรณคดีมรดกf7f3xgnนางปวริศา วรรณมะกอกtomyomtt@kwc.ac.th
ม.6/5ว33248พัฒนางานนำเสนอhcshonlนางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลkornraphat@kwc.ac.th
ม.6/5ก33902แนะแนวaxbliqa4f5นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/6อ33101ภาษาอังกฤษ 55a7wdiaนางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/6ค33101คณิตศาสตร์oux3c2qนางสุธาสินี ชัยคำหล้าsutasinee@kwc.ac.th
ม.6/6ง33101การงานอาชีพ5qpybfzวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.6/6อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์23y6fnyสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/6ส33103ประวัติศาสตร์ 3xqmos3bนายฉัตรมงคล ตุ้ยเต็มวงค์chatmongkol.t@kwc.ac.th
ม.6/6ท33101ภาษาไทย 5mpkjxgxนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/6ว33249พัฒนางานนำเสนอoeqvtqcนางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลkornraphat@kwc.ac.th
ม.6/6ก33902แนะแนวglsypdbh7oนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th
ม.6/7อ33101ภาษาอังกฤษ 5f7hd375นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์tuangthip@kwc.ac.th
ม.6/7ค33101คณิตศาสตร์cluvvzmนางสุธาสินี ชัยคำหล้าsutasinee@kwc.ac.th
ม.6/7ง33101การงานอาชีพjyjgj3bวารุณี ศรีงามเจริญสกุลkruaom@kwc.ac.th
ม.6/7อ33211การอ่านเชิงวิเคราะห์ulcmnlxสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์sureewon@kwc.ac.th
ม.6/7ส33103ประวัติศาสตร์ 3bcepewwนายศุภชัย ศรศักดาsornsakda28@kwc.ac.th
ม.6/7ท33101ภาษาไทย 5krkvcwsนายพิพัฒน์พงศ์ กันทะpipatpong@kwc.ac.th
ม.6/7ว33250พัฒนางานนำเสนอil7tk6jนางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลkornraphat@kwc.ac.th
ม.6/7ก33902แนะแนวalcw4cm6pwนางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีsakseranee@kwc.ac.th