ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ร่วมกับคณะครู นักเรียนปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำภายในโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ร่วมกับคณะครู นักเรียนปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำภายในโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ร่วมกับคณะครู นักเรียนปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำภายในโรงเรียนน  รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.