การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 2/2563 ประธานในการประชุม ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด   รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.