ธงประจำโรงเรียน

Home / ธงประจำโรงเรียน

 

ผืนธงมีสีแสดตลอดทั้งผืน ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียนเป็นลายเส้นสีดำ