ภาคเรียนที่ 2/2563

 • 2-4 เมษายน 2564  |  ค่ายบูรณาการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้น ม.2/1 และ ม.3/1 ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน อำเภอแม่ริม และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  Download
 • 30 มีนาคม 2564  |  ภาพถ่ายหมู่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  Download
 • 25 มีนาคม 2564  |  พิธีวันเกียรติยศและพิธีวันปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  Download
 • 25 มีนาคม 2564  |  ภาพรับใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  Download
 • 22 มีนาคม 2564  |  พิธีปิดค่าย “สะพานภาษาจีน” ออนไลน์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดำเนินการ : ศูนย์ความร่วมมือการสื่อสารระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบ : สถาบันการสอนภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยซานตง  Download
 • กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมค่ายยุวกาชาด กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (สร้างสรรค์สังคม) และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  Download
 • 11 มีนาคม 2564  |  พิธีแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติเส้นทางการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  Download
 • 9 มีนาคม 2564  |  ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน & แดนเทวดา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  Download
 • 9 มีนาคม 2564  |  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาหมู่บ้านไตลื้อเมืองลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  Download
 • 7 มีนาคม 2564  |  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  Download
 • 7 มีนาคม 2564  |  คลิปวิดีโอ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2-2564  Download
 • 7 มีนาคม 2564  |  พิธีรับใบเกียรติบัตรเรียนดี  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ Download
 • 7 มีนาคม 2564  |  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Download
 • 4 มีนาคม 2564  |  แสดงความยินดีกับ  น.ส.เนตรชนก วานิช ชั้น ม.5/4  นายณัฐพงษ์ พรหมใจ ชั้น ม.4/7 ได้ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL & TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2021  Download
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564  |  ชมรมอาสายุวกาชาด เรื่องเราชนะโควิด  Download
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564  |  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 Download
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564  |  อบรมค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19″ รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Ms Teams ระหว่างวันที่ 10-13 กพ. 2564 โดยคณะวิทยาการคอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ Download
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564  |  งานกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน  Download

ภาคเรียนที่ 1/2563
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ภาคเรียนที่ 2/2562
Tab Content
ภาคเรียนที่ 1/2562
Tab Content
ภาคเรียนที่ 2/2561
Tab Content
ภาคเรียนที่ 1/2561
Tab Content