เพลงประจำโรงเรียน

Home / เพลงประจำโรงเรียน

    

เพลงมาร์ชกาวิละ
เพลงมาร์ชกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงรวมใจกาวิละ
เพลงรวมใจกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงกาวิลรำพึง
เพลงกาวิลรำพึง
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงทุ่งแสด
เพลงทุ่งแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงเพลินเพลงกาวิละ
เพลงเพลินเพลงกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงร่มเงาพวงแสด
เพลงร่มเงาพวงแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงอาลัยกาวิล
เพลงอาลัยกาวิล
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงราตรีพวงแสด
เพลงราตรีพวงแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download

เพลงฝากใจไว้กาวิละ
เพลงฝากใจไว้กาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

download