เอกสาร/คู่มือ เผยแพร่

Home / เอกสาร/คู่มือ เผยแพร่
 • ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563

  ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 Download

 • การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download

 • การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอใบแทนเอกสารทางศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอใบแทนเอกสารทางศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download

 • การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download

 • การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ Download

 • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Download

 • การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download

https://upincubator.upi.edu/wp-content/uploads/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/

https://www.shhorms.hku.hk/wp-includes/link-gacor/

https://www.biosch.hku.hk/booking/slot-olympus/

https://usk.susu.ru/schedule/slot-bonus-100/

https://today.albion.edu/wp-content/uploads/2022/12/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-dana/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-gacor-2022/

http://sys.bio.mtu.edu/slot-gacor-2022/

https://km.lib.ru.ac.th/wp-includes/certificates/situs-gacor/

https://chelcenter.susu.ru/gacor/

http://dezvoltare.uvt.ro/sport/wp-includes/rtp/

https://ncag.nust.edu.pk/wp-includes/slot-gacor/

https://cifra.susu.ru/wp-includes/slot-online/

http://integra.prh.ufrj.br/wp-content/slot-gacor/

https://inconvenienttruck.eu/slot-deposit-pulsa/

https://fisika.upi.edu/wp-content/slot-gacor-4d/

https://eproc.pdamdepok.co.id/backend/web/slot-gacor-2022//