สีประจำโรงเรียน

Home / สีประจำโรงเรียน

       

สีแสด เป็นสีของวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นครู สีของความเสียสละ