ข้อมูลบุคลากร และนักเรียน

Home / ข้อมูลบุคลากร และนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

0 ข้าราชการครู
0 ครูอัตราจ้าง
0 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
0 ลูกจ้างประจำ
0 ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
0 ลูกจ้างชั่วคราว (บริษัท)
0 รวมจำนวนทั้งสิ้น

ข้อมูลบุคลากร

61%
ข้าราชการครู
10%
ครูอัตราจ้าง
3%
ลูกจ้างสำนักงาน
3%
ลูกจ้างประจำ
10%
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
4%
ลูกจ้างชั่วคราว (บริษัท)
91%
รวมจำนวนทั้งสิ้น