บรรยากาศโรงเรียน

Home / บรรยากาศโรงเรียน

อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

พระพุทธรูป

อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 3

อาคารร่มเกล้า

ห้องประชาสัมพันธ์

เรือนพยาบาล

อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงอาหาร

อาคาร 4

อาคาร 5

สนามหญ้า

คลองบริเวณอาคาร

ทางเดินระหว่างอาคาร

ลานจอดรถ

ถนนรอบบริเวณโรงเรียน

ศาลปู่ย่า

อาคารเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.